Vil der være nok mad til den hastigt voksende verdensbefolkning? Det hersker der stor bekymring for ikke er tilfældet blandt EU-borgerne.  Ifølge en ny undersøgelse, lavet af Landbrug & Fødevarer, er 76 procent af de adspurgte bekymrede for, om der vil blive produceret nok fødevarer til verdens befolkning i fremtiden.

I 2050 vil vi være over ni milliarder mennesker på Jorden, spår FNs befolkningsfond, UNFPA. Samtidig vil de lande med store befolkningstal såsom Kina, Indien og Afrika få stadigt større middelklasser, og det vil få efterspørgslen på fødevarer til at stige.  

LÆS OGSÅ Afrika kræver kød på panden

Bekymring giver mening

Ifølge Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver det god mening, at europæere er bekymrede for, om der vil blive produceret tilstrækkeligt med fødevarer i verden.

”De seneste 6-7 år har vi haft to globale fødevarekriser med stigende fødevarepriser, små kornlagre og alvorlige sultproblemer flere steder i verden. Det kommer efter en periode i 1980’erne og 1990’erne, hvor problemet nærmere var overproduktion og overskudslagre. Og europæerne ved jo godt, at befolkningen i verden vil stige fremover, og at det vil lægge et yderligere pres på den globale forsyningssikkerhed”.

LÆS OGSÅ Verden skal bruge 50 mere procent i 2050

Danskerne er meget bekymrede

Undersøgelsen viser også, at det hovedsageligt er de gamle vesteuropæiske EU-medlemslande, der er mest bekymrede for, om der vil blive produceret tilstrækkeligt med fødevarer i verden. Og den bekymring deler danskerne også. 79 procent af de adspurgte føler sig meget eller rimeligt bekymrede. Spørger man Henning Otte Hansen er det spørgsmål om indsigt og stor viden om verdens udvikling.

”Vi er udmærket godt klar over, hvad der sker ude i verden. Danskerne har jo også for vane at have vise både omsorg, ansvarsbevidsthed og bekymring for verdens befolkning. Blandt andet har vi en lang tradition for at udøve en stor nødhjælpsindsats her i landet,” pointerer Henning Otte Hansen.  

Dokumentation: Læs her hele rapporten Danmark, EU og fødevareproduktion

Europa skal hjælpe omverdenen

Spørger man EU-borgerne har Europa da også en forpligtelse til at hjælpe andre lande med at producere flere fødevarer. Det er 84 procent helt enige i ifølge undersøgelsen. Men det skal ske ved at tilgodese den lokale produktion, mener Niels Halberg, der er centerleder for det Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug.

”Der skal produceres flere fødevarer, der hvor den øgede population vil forekomme. Og vi skal hjælpe Afrika og ulande med at få økonomisk vækst og en større lokal og regional fødevareproduktion. Det skal gøres ved at bruge de lokale ressourcer bedre og dygtiggøre lokalbefolkningen til at udøve bæredygtig fødevareproduktion med stor hensyn til at udnytte og forbedre og bevare naturgrundlaget."

LÆS OGSÅ Afrika savner viden om fødevareproduktion

Landmænd skal blive dygtigere

Henning Otte Hansen er enig i, at vi i Europa skal bruge vores store viden om landbrugsproduktion til at øge mængden af verdens fødevarer.

”Der er masser af landbrugspotentiale i eksempelvis Afrika. Men det kræver, at de får bedre infrastruktur og større teknologisk viden om at drive landbrug. Vi kunne fra dansk side bidrage med vores store viden om landbrug og fødevareproduktion og måske endda overføre dele af andelstanken til de afrikanske bønder.”

Og der er al mulig grund til at gøre noget for at få producere flere fødevarer til verdens stigende befolkning, mener Henning Otte Hansen.

”Vi vil opleve stigende fødevarepriser indenfor de næste 15 år. Det kan meget let munde ud i flere fødevarekriser. Så det er vigtigt, at landmændene bliver endnu dygtigere til at udnytte verdens landbrugsarealer.”