Danske fødevarekontroller kan foregå langt mere effektivt og bedre, end de gør i dag.

Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der foreslår en række ændringer til Fødevarestyrelsens kontroller som en del af Fødevareforlig 3.0, der i øjeblikket bliver forhandlet på Christiansborg.

Forhandlingerne handler om at sikre en fødevaresikkerhed, både for danske forbrugere og for dansk eksport, der gør at Danmark fastholder en position som leverandør af fødevarer på et højt internationalt niveau over de næste fire år.

”Fødevarestyrelsen kunne have stor værdi ud af også at læne sig op ad tredjepartscertificeringer fra private inspektionsvirksomheder. På den måde kan virksomhederne slippe for en række dobbeltkontroller,” siger Susanne Kofoed, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Samarbejde frigør ressourcer til Fødevarestyrelsen

Pointen er, at der findes en række internationale standarder for fødevaresikkerhed, som private virksomheder også laver kontroller for, og hvis Fødevarestyrelsens offentlige kontrol fremover også skeler til denne viden, kan det frigøre ressourcer og tid til Fødevarestyrelsen, som kan bruges til andre problemområder. Det gælder også for virksomhederne.

”Forliget handler i virkeligheden om, at bruge virksomhedernes penge bedst muligt, og det vil et samarbejde kunne hjælpe med,” siger Susanne Kofoed.

Hun understreger, at det drejer sig om et parløb, ikke om at afskaffe eller minimere fødevarekontrollen, som netop har nogle fordele ved at være en offentlig kontrolinstans, der kan åbne døre til eksportmarkeder, som en privat virksomhed ikke kan.

Bureau Veritas: Snak om samarbejde i 10 år

En af de virksomheder, der laver tredjepartskontroller i Danmark, er Bureau Veritas. De ser flere fordele ved et samarbejde og er også af den opfattelse, at det ikke vil tage arbejdspladser fra Fødevarestyrelsen.

”Vi har snakket om et samarbejde i 10 år, fordi der er et reelt behov i industrien. Fødevaremyndighederne holder måske igen, fordi de er bange for at miste deres arbejde, men min pointe er, at de blot vil få frigjort kræfter til også at kunne løse andre opgaver,” siger Jacob Færgemand, direktør i Bureau Veritas.

LÆS OGSÅ Kend kødkontrollens historie

Garanterer at niveauet er højt nok

Tidligere har fødevaremyndighederne ifølge Jacob Færgemand også været forbeholdne overfor at lade private firmaer udføre kontrollen af hensyn til fremgangsmåden og for at kunne stå inde for et højt, offentligt kontrolniveau, men heller ikke her, bør de frygte noget, mener Jacob Færgemand.

”Vores tilgang og den måde, vi styrer kontrolpersonalet, er fuldt ud på samme niveau som den offentlige kontrol. Det kan jeg garantere. Faktisk er der flere eksempler på, at vi kan levere grundigere tjek. Hvis en virksomhed skal have et license to operate-certifikat for at kunne sælge på et nyt eksportmarked, skal vi typisk bruge 2-3 dage på at gå alt igennem. De ressourcer har fødevarekontrollen ikke.”

I andre lande er kontrollen givet videre

Jacob Færgemand peger på økologikontrollen i Sverige samt i Frankrig, og Belgien, hvor Bureau Veritas allerede samarbejder med myndighederne om at foretage kontroller.

Baggrunden skal ikke nødvendigvis være at kontrollerne bliver billigere, fremhæver Jacob Færgemand, men at det samlede vidensniveau og dermed virksomhedernes konkurrenceevne bliver højere. Og i den pakke kan uanmeldte besøg også komme på tale.

”Ved uanmeldte besøg er det nogle andre ting som rengøring og ordentlighed man kan tjekke. Det er altså ikke ligeså grundigt, som de anmeldte, hvor vi også gennemgår management, kompetencer hos medarbejdere og hvordan virksomheden er skruet sammen, men selvfølgelig ville man også kunne sætte den slags besøg op,” siger Jacob Færgemand.

LÆS OGSÅ
Fødevarevirksomheder kan påvirke EUs miljøregler

Fødevareminister tror på tredjepartscertificering

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) ser private virksomheders tredjepartskontroller som en oplagt måde at forbedre den samlede danske fødevarekontrol til fordel for danske virksomheders konkurrenceevne.

”Det giver god mening at gøre mere brug af viden fra tredjepartscertificeringer i den offentlige kontrol. Det, tror jeg, vil give en bedre og mere effektiv kontrol,” siger Dan Jørgensen.

Minister vil inddrage private kontroller i fødevareforlig

Han fremhæver, at det indgår som en del af forhandlingerne med fødevareordførerne om fødevareforliget i de kommende måneder.

”Vi er i gang med at forhandle et nyt fødevareforlig, og her har jeg foreslået, at viden fra private kontroller skal udnyttes bedre i den offentlige kontrol, så det håber jeg, at jeg kan få de andre partier med på, da det er noget branchen har bedt om længe.”

 


Tagget med Fødevaresikkerhed, Landbrug & Fødevarer