Agro Food Park tager nu imod Fødevareforskningen fra Aarhus Universitet, der holder til i henholdsvis Årslev på Fyn og i Foulum. Universitetets fødevareaktiviteter forventes at blive flyttet til Skejby i 2018.

"Agro Food Park er i forvejen i en særdeles positiv udvikling. Forleden tog Arla første spadestik til sit globale center for innovation, og vi har mange virksomheder, der løbende følger udviklingen med henblik på at etablere sig," siger Jan Mousing, formand for bestyrelsen i Agro Food Park.

Det er planen, at Agro Food Park etablerer kontor- og laboratoriebygninger til 110 medarbejdere samt væksthuse og andre forsøgsfaciliteter. Aarhus Universitet planlægger desuden at samle væksthusfaciliteter fra både Institut for Fødevarer, Institut for Molekylærbiologi og Genetik samt Institut for Bioscience i Skejby. På den måde styrkes forskningssamarbejdet på tværs af alle fagområder.

En tilflytning åbner muligheder for samarbejde

Både Aarhus Universitet og Agro Food Park ser gode muligheder for samarbejde og mener, at de kan supplere hinanden. Agro Food Park har en ambition om at få 3000 medarbejdere fordelt på 40 til 50 virksomheder og videninstitutioner er der god plads og mulighed for universitetets fødevareaktiviteter:

"Der er ingen tvivl om, at Aarhus Universitets beslutning om at flytte ind vil veje tungt i overvejelserne. Det åbner for en lang række meget spændende samarbejdsrelationer, der i høj grad kan løfte den danske fødevareudvikling," siger Jan Mousing og tilføjer:

"Jeg er meget glad for, at Aarhus Universitet ser nytten af at etablere sig i Agro Food Park og dermed være med til at forløse synergi mellem forskning og virksomheder i den danske fødevareklynge."

Synergi og samarbejde udvikler fødevarebranchen

Fødevareproduktionen spiller en stor rolle for Danmark, og udviklingen inden for fødevareproduktionen er direkte afhængig af forskningen på området. Det mener dekan Niels Chr. Nielsen fra Aarhus Universitet:

"Derfor er det særdeles vigtigt, at vi udnytter synenergierne mellem virksomheder og forskningsmiljøer. Jeg ser meget store muligheder for øget samarbejde med såvel store som mindre virksomheder."

Prodekan: Vi skaber central akse for forskning

Aarhus Universitet prioriterer øget samspil med virksomheder inden for fødevareområdet. Det er blandt andet derfor, de vil placere et institut i Agro Food Park. Prodekan Kurt Nielsen fra Aarhus Universitet mener, at det vil styrke sammenhængen mellem Skejby og Foulum:

"Sammenhængen mellem den fremtidige fødevareforskning i Skejby og vores stærke veletablerede forskningscenter i Foulum, bliver en central akse for fødevare- og landbrugsforskning i Danmark," siger han og fortsætter:

"Forskningscenter Foulum har allerede nu internationale styrkepositioner inden for fødevarer fra jord til bord, bæredygtig planteproduktion, husdyrproduktion med bedre dyrevelfærd, økologiske produktionsformer og bioraffinering/bioenergi på de to forskningscentre vil supplere hinanden."

De fleste forskningsaktiviteter udføres i samarbejde med industri- eller forskningspartnere, og der er stor fokus på formidling, udvikling, demonstration og implementering af forskningsresultater, der til gavn for både industri og samfund.

 


Tagget med Forskning, Innovation, Vækst