Danske universiteter, virksomheder og brancheorganisationer i ingrediens-industrien har brug for et bedre samarbejde.

Det mener flere aktører i ingrediensbranchen. Holdningen bliver bakket op af en rapport fra Dansk Industri, og det har ført til, at Nationalt IngrediensCenter (NIC) onsdag 17. september slår dørene op. Centeret skal samle forskning, ideer og planlægning ét sted for at styrke sektoren.


”Vi har brug for at synliggøre forskning på området i højere grad, og for at industrien og universiteterne samarbejder på et højere plan. Det er vigtigt, at vi synliggør karrieremuligheder bedre. Farmakologi og biotech er eksempelvis dygtige til tiltrække studerende lige nu, men vi halter lidt på ingrediensområdet,” siger Anders Permin, viceinstitutdirektør i DTU Fødevareinstituttet.

Rapport: Branchen er ukendt

Dansk Industri udgav sidste år rapporten DI Ingrediensforum, der konkluderer, at den danske ingrediensindustri har et stort potentiale, som er muligt at indfri i de nærmeste år. Ingrediensindustrien er dog for ukendt uden for branchen, og derfor mangler der synlighed for at øge talentmassen. Her er et bedre samarbejde en del af nøglen, lød en af konklusionerne.

LÆS RAPPORTEN fra DI Ingrediensforum

DTU begyndte smalt, men udvidede

Af samme grund indledte DTU Fødevareinstituttet et arbejde med at samle forskningsaktiviteter, men fandt hurtigt ud af, at samarbejdet var nødt til at være bredere.

”Hvis vi skulle spille godt sammen med industrien, var vi nødt til at involvere flere, så vi gik i stedet i gang med et fælles landsdækkende samarbejde og kontaktede universiteterne. Det har ført til, at alle universiteter, undtagen Roskilde, er med. De er dog stadig meget velkomne,” fastslår Anders Permin.

L&F: Hele kæden skal styrkes

Blandt samarbejdspartnerne er Landbrug & Fødevarer, der ser ingredienscenteret som nøglen til at skabe vækst i hele værdikæden.

”Der er brug for at styrke samarbejdet i hele kæden. Lige fra teknologi til de råvareproducerende virksomheder, og ved at sætte folk sammen, får vi synliggjort mulighederne i industrien. Udover fødevareingredienser skal vi også huske hele området med foderingredienser, som faktisk fylder omkring en fjerdedel af sektoren, og hvor der er et enormt potentiale på de globale markeder,” siger Morten Andersen Linnet, afdelingsleder i Forskning & Teknologipolitik, Landbrug & Fødevarer.

Chr. Hansen: Nyt center kan kanalisere evner

Ingrediensvirksomheden Chr. Hansen, som er en af de førende danske ingrediensvirksomheder, ser det nye center som et stærkt initiativ.

”Den danske ingrediensbranche har ifølge DIs rapport en ret unik position på markedet, men set i den danske offentlighed er det stadig lidt en ukendt historie,” siger Esben Laulund, innovationsdirektør i Chr. Hansen og pointerer:

”Industrien er helt afhængig af, at universiteterne uddanner ordentligt kvalificerede medarbejdere, og det nye center kan forhåbentlig bringe de forskellige parter tættere sammen, så branchens innovationsindsats overordnet bliver styrket.”

 


Tagget med Forskning, Teknologi, Vækst