Fiskerne er under tidspres. Det samme er den industri, der lever af at forædle fisk som tobis, brisling og blåhvilling til fiskemel og fiskeolie.

De er ikke sikre på, at de kan nå at fiske nok fisk, inden sæsonen slutter, hvilket sker omkring Sankt Hans, hvor den mest betydningsfulde fisk, tobisen, graver sig ned i sandet – gemt for fiskerkutternes trawl, og ikke kommer op igen, før til næste forår.

Fiskeriorganisationer, fiskemelsproducenter og de kommuner, der er afhængige af et velfungerende tobisfiskeri, har derfor i de seneste uger appelleret til fødevareminister Dan Jørgensen for at få sat kvoten op i Nordsøens område 1, Dogger Banke, der er en sandbanke cirka 100 kilometer ud fra Storbritanniens Kyst.

Men det afviser Fødevareministeren blankt.

LÆS OGSÅ Stramme regler hæmmer dansk tobisfiskeri

Snart slut med tobis i område 1

Uenigheden tager sit udspring i de områdeinddelte kvoter, som EU hvert år fastsætter på baggrund af rådgivning fra eksperter i havmiljø. Det afgør, hvor mange fisk der må fiskes i de enkelte områder.

I år er den største kvote blevet tildelt Nordsøens område 3, som Danmark deler med Norge. De danske zoner i område 3 har vist sig at være svære at fiske på i år, og de danske fiskere vil derfor hellere bruge kræfterne i område 1, hvor der ifølge fiskernes egne observationer er mange flere fisk. 

”I år har der indtil nu været et rigtig godt fiskeri i område 1, men fiskerne fortæller os, at der stadig er masser af tobis tilbage i området, og desværre er kvoten allerede ved at være fisket op,” siger Johannes Palsson, der er direktør for FF Skagen A/S, en af verdens største producenter af fiskemel og fiskeolie.

Ifølge Danmarks Fiskeriforening PO er der allerede blevet landet over 50 pct. af kvoten fra Område 1, mens der fra de øvrige områder er landet under 5 pct., fordi der ikke er ligeså mange fisk at fiske i de andre områder. Fiskerierhvervet frygter derfor, at tobisfiskeriet vil gå i stå, når kvoten i Område 1 er fisket op.

Ingen forhøjelse af kvoten

Eksperterne fra DTU Aqua, der sidder i det nævn, der rådgiver EU om kvoternes størrelser, fraråder at forhøje kvoten i område 1. De mener ikke, at tobisbestanden kan holde til at blive fisket mere intensivt. Det lytter Fødevareministeren til.

”Jeg har fuld forståelse for den store betydning tobisfiskeriet har for en lang række nordjyske byer. Men sætter vi kvoten op i år, risikerer vi, at der ikke kan fiskes tobis næste år, og så står de nordjyske fiskere over for et langt større problem,” siger Dan Jørgensen i et mailsvar.

Fiskerne er skuffede over ministeren

Ifølge TV Midtvest, der har været på besøg i hos fiskerne i Thyborøn, ligger skibene i øjeblikket i kø for at læsse tonsvis af fisk af.

En skuffet formand for Thyborøn-fiskerne, Kurt Madsen, siger til Midtjyske Medier:

”Jeg vil ikke sige, det kommer bag på mig. Hvis Dan Jørgensen havde hjulpet, ville det have været første gang. Når vi ikke har en minister, der står bag os, kan vi ikke gøre mere.”

De nordjyske borgmestre beklager også afslaget.

”Tobisfiskeriet har stor betydning for beskæftigelsen i vores områder. Vi har jo både fiskere, der lever af at tage på hav, og virksomheder, der lever af at forædle fiskene,” siger Lene Kjelgaard Jensen, der er borgmester i Thisted Kommune

Erhvervet går glip af mange penge

De berørte kommuner er gået sammen i Nordjysk Fiskerikommune-netværk, som består af Morsø, Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Thisted Kommuner. Derudover er også Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner med i indsatsen for at få sat kvoten i område 1 op og generelt opnå et mere fleksibelt fiskeri.

Borgmestrene mener ikke, at kvoterne er placeret der, hvor fiskene er. Det giver en skæv fordeling, og erhvervet går glip af millioner af kroner uden grund.

”Jeg håber, at biologerne og ministeren fremadrettet vil have en tættere dialog med erhvervet om kvoternes størrelse,” siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen fra Thisted Kommune og understreger, at fiskerne også har en interesse i, at der er fisk i morgen og dagen derefter.

”Fiskerne har samme interesse som politikerne, nemlig at man skal benytte de muligheder, der er, og beskytte miljøet på den lange bane. Det er derfor mærkeligt, at ministeren ikke vil se på, hvordan kvoterne ville kunne fiskes i de områder, hvor fiskerne rent faktisk er,” siger Lene Kjelgaard Jensen.

Fiskerisektoren har på et møde med biologerne fra DTU Aqua mandag forsøgt at argumentere for en forhøjelse af tobiskvoten i område 1, men måtte også gå fra dette møde med uforrettet sag, skriver Fødevarewatch.dk.