Et samlet fald i produktionen af dambrugsfisk. Det frygter organisationen for danske fiskeopdrættere, Dansk Akvakultur (DAK), bliver resultatet af den nye 2020-strategi for bæredygtig udvikling af akvakulturen i Danmark. En plan, der langt fra er bæredygtig i deres optik.

”Planen lægger op til 25 pct. vækst, men det er ren spekulation. Hvis ikke vi får lov at lave offshoreanlæg til at øge havbrugsproduktionen, og når regeringen fortsætter med at opkøbe dambrug, som der er lagt op til i vandplanerne og også i denne strategi, vil vi samlet snarere få et fald i produktionen,” siger Ivan B. Sørensen, formand for Dansk Akvakultur.

Mulig vækst på 50 pct. hvis regeringsopkøb stopper

Regeringens plan lægger udover generel vækst også op til at øge eksporten af fisk og skaldyr med 25 pct. og at tredoble eksporten af foder, foderingredienser og teknologi. Samlet vil det ifølge planen skabe 350 nye arbejdspladser.

Samtidig annoncerede regeringen dog i 2014, at de ville opkøbe 15-20 ældre dambrug for 20 mio. kr. og nedlægge dem af hensyn til kvaliteten i danske vandløb. Dertil kommer, at Dansk Akvakultur gerne vil oprette havbrug. Det vil medføre en kvælstofudledning på 1.200 ton om året, men ifølge foreningen er det intet at regne i sammenligning med de mængder kvælstof, der i forvejen strømmer igennem de danske farvande.

”7-800.000 ton kvælstof strømmer årligt fra Østersøen og ud igennem Kattegat og Skagerak, så det er meget lidt ekstra vi spørger til. Med de tilladelser vil det efter vores beregninger kunne føre til en vækst på 50 pct., hvis opkøbene af dambrug samtidig stopper,” siger Ivan B. Sørensen.

LÆS OGSÅ Danske dambrug mister 60 mio. kr. om året

DAK: Danmark i fare for at sejle langt agterud

Regeringen gør jo dette for at beskytte vandløb og den danske biodiversitet. Er det ikke fair, at I også bidrager til den strategi?

”Jo, men vi har allerede igennem mange år bidraget meget. Vi har allerede verdens hårdeste miljøregulering for udslip, og nu lægger regeringen så op til at stramme det yderligere. Konsekvensen bliver, at vi sejler agterud fra lande som Norge, der konkurrerer på laks, og Tyrkiet, der laver dambrugsørreder. De lande har ingen begrænsninger på kvælstof og fosfor,” siger Ivan B. Sørensen.

Miljøminister: Regeringen arbejder på flere havbrug

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil ikke sammenligne Danmark med forholdene i Norge og Tyrkiet. Blandt andet på grund af store forskelle i løn- og arbejdsvilkår. Hun understreger, at regeringen arbejder på, at der kan komme flere havbrug, men fastslår, at det er afgørende, at de kan placeres på steder, hvor de er forenelige med regeringens miljømål.

”Jeg tror og håber på, at der kan findes løsninger, så der kan oprettes nye anlæg. Der er selvfølgelig flere ting, der skal gå op, før der kan gives tilladelse til etablering af nye havbrug. For eksempel kan det være, at de områder, der lige nu - eller på den lidt længere bane - kan tåle en højere kvælstofbelastning, er mindre attraktive i forhold til at drive havbrug. Lige nu sættes et arbejde i gang med at udpege zoner på havet, hvor der kan være mulighed for etablering af havbrug,” siger Kirsten Brosbøl.

LÆS OGSÅ Produktion af fiskeolie skal være mere miljøvenlig

Regeringens opkøb af anlæg hindrer ikke vækst

Hun mener ikke at regeringens opkøb af anlæg vil forhindre vækst i de kommende år.

”Der er ingen modsætning mellem at tilgodese miljøhensyn ved at opkøbe ældre, mindre dambrug fra folk som frivilligt ønsker det, og så samtidig have effektive, moderne dambrug, der kan producere mere. Det handler om at udnytte og udvikle moderne produktionsformer og intelligent placering og indretning af nye anlæg.”

 


Tagget med Bæredygtighed, Beskæftigelse, Landbrug, Vækst