Af Silas Berthou, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer

Det internationale fødevareprisindeks faldt i juli FAO’s fødevareprisindeks lå i juli 2015 på 165 indekspoint, hvilket svarer til et fald i fødevareprisindekset på knap 2 indekspoint i forhold til juni. Ser man væk fra kortvarige stigninger i prisindekset, har de internationale fødevarepriser været i et historisk fald siden foråret 2011.

 

Blandt de underliggende fødevarekategorier, som fødevareprisindekset består af, kan faldet specielt henføres til mejeripriserne og priserne på vegetabilske olieprodukter, der faldt med henholdsvis 7 pct. og 5 pct. fra juni til juli. Derimod blev det til stigninger for både prisindekset for sukker og prisindekset for korn, der hver især begge steg 2 pct. Kødprisindekset forblev stabilt med en mindre stigning på knap en halv procent.

LÆS OGSÅ Historisk lave mejeripriser rammer landmænd hårdt

Prisindekset for mejeriprodukter faldt 7 pct.

Svigtende import fra især Kina, men også i Mellemøsten og Nordafrika, betød markant fald i de internationale priser for mejeriprodukter i juli. FAO’s prisindeks for mejeriprodukter faldt i juli til indeks 149, hvilket er et fald på 7 pct. i forhold forrige måned og er det største fald i indekset i 2015. Sammenlignet med foråret 2014, hvor mejerpriserne toppede sidst, er prisindekset faldet med 46 pct.

På udbudssiden er priserne presset af store lagerbeholdninger af mælkepulver i New Zealand, verdens største eksportør af mælkepulver. Derudover er EU’s produktion af mælk, på nuværende tidspunkt af året, større end samme tid sidste år. Deroveni kommer den russiske embargos afmattende påvirkning på markedet.

Den globale efterspørgsel på mejeriprodukter afhænger i høj grad af Kinas import af mejeriprodukter. Ifølge OECD og FAO’s fælles prognose for de globale landbrugsmarkeder fra juli 2015, så forudsiges det kinesiske behov for import af mejeriprodukter en positiv vækst på længere sigt.

Læs hele analysen fra Landbrug & Fødevarer

 


Tagget med Landbrug, Mejeri, Økonomi