Af Silas Bertou, konsulent i Markedsanalyser, Landbrug & Fødevarer

FAO’s fødevareprisindeks lå i januar 2015 på 186, hvilket er et fald på knap 2 pct. i forhold til december 2014. Bortset fra en mindre stigning i oktober, har prisindekset hermed været støt faldende siden april 2014 og er nu på det laveste niveau siden sommeren 2010.

Blandt de underliggende fødevarekategorier, som fødevareprisindekset består af, kan faldet blandt andet henføres til kornpriserne og vegetabilske oliepriser. Derimod forblev priserne på sukker og mejeriprodukter næsten uændret.

Prisfald er en udfordring for alle fødevareproducenter

De danske fødevareproducenter er afhængige af de internationale fødevaremarkeder igennem deres store eksport. Derfor betyder det, at når der er et stort udbud af korn på verdensmarkedet, så påvirker det prisen på hvede i Danmark.

Faldende globale fødevarepriser giver et pres på alle fødevareproducenter i verden. De fødevareproducenter og landmænd, der kan tilpasse deres produktion efter markedsvilkårene, er også dem, der klarer sig bedst i en international konkurrence på sigt, når priserne igen stiger.

Stærk dollarkurs sender fødevarepriser ned

En væsentlig faktor, der har haft negativ indflydelse på FAO’s fødevareprisindeks, er den stigende dollarkurs. En stigning i dollarkursen svækker generelt priser på varer handlet i dollar, fordi det svækker efterspørgslen.

 

Stigende dollarkurs giver faldende kødpriser

FAO’s kødprisindeks er nu faldet fem måneder i træk, hvilket har været karakteristisk for kødprisen siden august 2014, hvor FAO’s kødprisindeks ramte et historisk højdepunkt.

De faldende kødpriser kan bl.a. forklares ved faldende valutakurser, især euro, i forhold til dollar. Denne udvikling i valutakurserne har især påvirket priserne på svinekød fra EU, oksekød fra Australien og fårekød fra New Zealand.

Mejeripriserne falder for 11. måned i træk

Mejeriprisindekset forblev stort set uændret fra december til januar. Denne status quo i det overordnede mejeriprisindeks dækker over et fald i ost og skummetmælkspulver. Dette blev afbalanceret af en stigning i smør og uændret prisudvikling på sødmælkspulver.

I forhold til sidste år på samme tid, ligger mejeriprisindekset 94 indekspoint lavere. De globale mejeripriser ligger nu 2 indekspoint lavere end i juli 2012, hvor de globale mejeripriser fandt bunden sidst.

 

 


Tagget med Fødevareforsyning, Landbrug