Af Marianne Gregersen, forbrugerøkonom, Landbrug & Fødevarer

Involver kunderne mere i frugt- og grøntafdelingen og øg salget af frugt og grønt.

Det er et af de potentialer for frugt og grøntindustrien, som en ny shopperanalyse fra Landbrug & Fødevarer har kortlagt.

Analysen kommer ind på at godt en tredjedel af de kunder, der passerer frugt- og grøntafdelingen, stopper op for at kigge på varerne.

Til sammenligning er det 95 pct. af de, der stopper op, der rent faktisk køber noget. I forhold til andre dagligvarekategorier er der dermed et potentiale i at øge ”stop-op” effekten for frugt og grønt, da den er lav, men hvis de først stopper op er der stor sandsynlighed for at de køber noget.

Dermed vil der være en god mulighed i at få flere kunder til at se nærmere på frugt- og grøntafdelingen inden de fortsætter deres indkøbstur til andre afdelinger.

 

 

Passerer frugt og grøntafdelingen: Optælling af kunder, som går forbi frugt- og grøntafdelingen uden at stoppe op. Stopper op for at købe frugt- og grønt: Både ja og nej i % af antal observationer. Køber frugt- og grønt: Ja.

 

Næste skridt er at inspirere til aftensmad

Analysen viser, at indkøb i frugt- og grøntafdelingen ikke er kendetegnet ved impulskøb. Når forbrugerne skal købe frugt og/eller grønt til husholdningen, ved de fleste, hvad de vil have.

Forbrugerne køber ofte grøntsagerne til aftensmåltidet, mens frugt i højere grad bliver købt ind til mellemmåltider. Vi ved også fra andre undersøgelser, at de fleste kunder har et bestemt aftensmåltid i tankerne, når de køber ind.

Muligheden består derfor i at give inspiration til aftensmad i frugt- og grøntafdelingen. Dermed kan salget af grøntsager formentlig øges, hvis kunderne i højere grad kan forestille sig et muligt måltid ud af grøntsagerne.

Det gælder ikke om at opholde kunderne

Det at forbrugerne i høj grad planlægger indkøb af frugt og grønt stiller krav til, at afdelingen er overskuelig og logisk indrettet, så forbrugerne nemt kan finde det, de leder efter. Talrige shopperanalyser peger nemlig ensidigt på, at jo nemmere det bliver for kunderne at finde, hvad de søger, jo mere køber de også.

Det betyder konkret, at frugt- og grøntafdelingen bør indrettes i overensstemmelse med forbrugernes beslutningsproces. Ved køb af grøntsager er typen vigtigst efterfulgt af mængde og pris/tilbud, og når der købes frugt er typen vigtigst efterfulgt af brugssituation og emballage eller indpakning.

Sidst men ikke mindst: Fortsæt det gode arbejde

Selvom 83 pct. af kunderne i frugt- og grøntafdelingen mener, at udseendet af frugt og grønt-afdelingen spiller en stor rolle i valget af, hvilken dagligvarebutik, man går ind i, er der samtidig en meget stor tilfredshed med afdelingerne.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at der er en relativ høj risiko for mistet salg, hvis kunderne ikke kan få det frugt eller grønt, som de har planlagt at købe. Derfor er det ikke uvæsentligt også at nævne, at det er vigtigt at fortsætte det gode arbejde i frugt- og grønt-afdelingerne med f.eks. hele tiden at sørge for at der er fyldt op med frisk frugt og grønt. Det er en forudsætning, hvis salget skal stige yderligere.

 


Tagget med Forbrug, Innovation