Anna Ohm, miljøøkonom Landbrug & Fødevarer og Nanna Birk, journalist foodculture.dk

Både i byområderne og på landet stiger den kinesiske interesse for kød-og mejeriprodukter. Det drejer sig om store mængder i byerne, men den største procentvise stigning siden 90erne og frem til i dag har været i landområderne.

Det viser en opgørelse over kinesernes fødevareforbrug fra efteråret 2014.

Mindre korn, mere kød

Samtidig med, at kinesernes samlede fødevareforbrug stiger, ændres sammensætningen af deres forbrug også. Udviklingen er i vid udstrækning den samme i by- og landområderne, nemlig at der spises færre vegetabilske produkter som korn og grøntsager, mens der spises flere animalske produkter som kød, mejeriprodukter og fjerkræ.

Således steg det årlige forbrug af fjerkræ i landområderne med 245 pct. i perioden, mens det i byerne steg med 216 pct., svarende til en stigning på henholdsvis 3,2 kg. pr. år og 7,4 kg. pr. år. Forbruget af mejeriprodukter er ligeledes steget i både land - og byområder med henholdsvis omkring 700 pct. og 300 pct., viser opgørelsen, der er lavet af en række kinesiske og australske professorer.

 

Fødevareforbrug pr. person. pr. år (faste priser 1990-2012)

Kilde. Cao et. Alt. 2014 og OECDs fødevareprisindeks

Anm.: Fødevareforbruget som angivet i (Cao et al (2014) er omregnet til faste priser ved brug af OECD’s forbrugerprisindeks for fødevarer.  Dog er der for årene 1990-93 anvendt OECD’s generelle forbrugerprisindeks, da der ikke foreligger et indeks for fødevarer for disse år. Der kan være nogen usikkerhed forbundet med omregningen.

Landområder godt eksempel på udvikling i Kina

Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, Thomas Søby, mener, at udviklingen i landområderne er et godt eksempel på den økonomiske udvikling i Kina.

”Det, at fødevareforbruget i landområderne også er stigende, viser, at den kinesiske økonomi ikke kun er et byfænomen, men at der også begynder at være en økonomisk udvikling på landet, og det er det, der skal til, for at føre flere kinesere fra relativ fattigdom og ind i middelklassen,” siger han.

Dansk fødevareklynge kan levere fødevaresikkerhed

Det kinesiske fødevareforbrug er interessant for den danske fødevareklynge af flere årsager. For det første skaber det en øget efterspørgsel efter varer, som den danske fødevareklynge er dygtig til at producere. Eksempelvis er fødevaresikkerhed et afgørende parameter, når kineserne køber fødevarer, fremhæver Thomas Søby.

”Når folk rykker ind i middelklassen, så efterspørger de produkter med en høj kvalitet og fødevaresikkerhed, og her har Danmark en kæmpe mulighed for at få en bid af den kage, der er ved at blive bagt på det kinesiske marked,” siger Thomas Søby.

Forbrug af fødevarer (kg pr. person pr. år)
Kilde: Cao et. alt. (2014)

Noter: *For mejeriprodukter er det tidligst tilgængelige tal for landområderne er 1995, det er nyeste tal er fra 2010 i byerne og 2011 i landområderne. Den anførte stigning for mejeriprodukter vedrører dette – altså noget kortere - tidsinterval.

 

Landområder

Byer

 

1990

2012

+/- pct.

1990

2012

 +/-pct.

Korn

262,0

164,0

-37

131,0

79,0

-40

Grøntsager

135,0

85,0

-37

139,0

112,0

-19

Kød

11,3

16,4

45

21,7

24,9

15

Fjerkræ

1,3

4,5

257

3,4

10,8

216

Fisk og skaldyr

2,1

5,4

153

7,7

15,2

98

Æg

2,4

5,9

145

7,2

10,8

49

Mejeriprodukter

0,6*

5,2*

706

4,6

18,1*

293

Danske fødevarer har et godt image

For det andet betyder Kinas ønske om at øge deres egen produktion af fødevarer, at kinesiske producenter efterspørger både produktionsteknologi og viden om moderne, sikker og effektiv fødevareproduktion, som er en af den danske fødevareklynges absolutte styrker.

Der findes en række forskellige analyser af mulighederne i Kinas fremtidige produktion og forbrug af fødevarer.

”Analyserne giver forskellige bud på, i hvor høj grad kineserne i fremtiden vil være afhængige af importerede fødevarer: Der er enighed om, at Kinas fødevareimport vil stige, men estimaterne for hvor meget varierer fra opgørelse til opgørelse,” siger Thomas Søby.

Fødevareforbruget i Kina vil fortsat stige

Det gennemsnitlige årlige fødevareforbrug pr. person er i gennem de seneste 20 år steget betydeligt i Kina i både by- og landområder. Som det ses nedenfor har udviklingen, særligt i byområderne, været markant. Fødevareforbruget i byområderne er steget med 127 pct., mens det er steget med 76 pct. i landområderne i perioden fra 1990 til 2012.

Og det vil ifølge Thomas Søby fortsætte.

”Når man snakker om opbremsende vækst i Kina, så snakker man om 7 pct., så selv om der er en lille opbremsning, er der ingen tvivl om, at væksten vil fortsætte. Derfor er der for mig ingen tvivl om, at vi i de kommende år vil se en fortsat stigende dansk eksport til Kina,” siger han.

 


Tagget med Beskæftigelse, Fødevareforsyning, Fødevaresikkerhed, Landbrug, Landbrug & Fødevarer