Af Silas Berthou, konsulent i Landbrug & Fødevarer, Markedsanalyser

Forbruget af fjerkrækød vil stige med næsten 1 mio. ton over de næste 10 år. Det forudser EU Kommissionen i ny prognose.  Her fremgår det, at forbruget af fjerkrækød i EU vil stige fra 12,5 mio. ton til 13,4 mio. ton frem mod 2024.

Det svarer til en vækst på 7 pct. på 10 år. Den positive udvikling i forbruget inden for EU opstår på grund af forventningerne til en forbedret økonomisk situation i løbet af de næste 10 år i EU.

Fald i forbruget af andre kødtyper end fjerkræ

Forbruget af alle kødtyper i EU stiger ifølge prognosen med 2 pct. Fjerkrækød forventes at bidrage med 118 pct. af denne stigning, idet der forudsiges et fald i forbruget indenfor nogle af de andre kødtyper.

 

Hvis man ser på forbruget pr. indbygger, viser prognosen en tilsvarende udvikling. Forbruget af fjerkrækød ventes at stige de næste 10 år med lidt over 1 kilo, fra 21,7 til 22,8 kilo pr. indbygger. Det svarer til en vækst på 5 pct. over de næste 10 år.

Eksport af fjerkræ fra EU stiger med 24 pct.

Efterspørgslen efter fjerkrækød udenfor EU, ventes også at stige. Det betyder EU’s eksport forventes at stige markant. De næste 10 år ventes EU’s eksport af fjerkrækød at stige fra 1,3 til 1,6 mio. ton., svarende til 24 pct.

Sammenlignet med udviklingen i andre kødtyper ventes fjerkrækød at stå for 40 pct. af væksten i EU’s eksport af alle slags kødtyper. Den samlede eksport fra EU af alle kødtyper ventes at stige fra 3,5 til 4,3 mia. ton.

Udviklingslande vil have europæisk fjerkræ

Den øgede eksport af kød fra EU skyldes primært en stigende efterspørgsel efter fjerkrækød i udviklingslande pga. voksende befolkningstal og stigende indkomster. Især Mellemøsten og Afrika forventes at aftage større mængder fjerkrækød i fremtiden.

 

Dansk produktion i står stærkt i EU

Den danske produktion af fjerkræ vil fortsat have gunstige afsætningsmuligheder i fremtiden pga. af erhvervets mange positive komparative egenskaber.

For eksempel kan den danske produktion levere fjerkræ til en overkommelig pris, og med både relativ lavere klimapåvirkning og lavere produktionsomkostninger end konkurrenterne i andre EU-lande.

DOKUMENTATION Læs hele prognosen fra EU

 


Tagget med EU, Fødevareforsyning, Forbrug, Slagteri, Vækst