Af Kristian Jensen

Danskerne er dårligere til at sortere og reducere affald end de lande, vi normalt sammenligner os med. Det viser en ny analyse fra Eurobarometer, der kortlægger europæernes adfærd og holdninger i forhold til håndtering af affald og effektiv brug af ressourcer.

Således anstrenger borgerne sig i Sverige, Tyskland og Østrig i højere grad for at reducere eget affald, end vi gør i Danmark. For eksempel har 46 pct. af de adspurgte danskere hjemmekompost, mens 55 pct. af tyskerne, 53 pct. af svenskerne og 66 pct. af østrigerne har det.

Tyskerne er bedre til at undgå madspild

I den lave ende ligger vi også, når det kommer til at undgå madspild. Mens 75 pct. af danskerne undgår madspil ved kun at købe det mad, de har brug for, undgår 84 pct. af tyskerne og 88 pct. af østrigerne at købe mere end nødvendigt. Selvom svenskerne med 65 pct. ligger under det danske niveau, så er Danmark altså også her placeret i den lave ende.

Når det kommer til at sortere affald ligger Danmark langt under både Sverige, Østrig, Tyskland og Holland. For eksempel sorterer 52 pct. af danskerne deres køkkenaffald, mens de resterende lande ligger mellem 70 pct. og 86 pct. i samme spørgsmål. Resultaterne vedrørende affaldssortering stemmer i øvrigt overens med en tilsvarende undersøgelse foretaget sidste år.

Med til historien hører dog, at Danmark i det store europæiske billede ligger placeret omkring gennemsnittet i forhold til en miljøvenlig tilgang til reducering af affald. I forhold til affaldssortering er det dog ikke kun Tyskland, Holland, Sverige og Østrig, der er bedre end os. Her ligger vi, også i forhold til resten af EU, et pænt stykke under gennemsnittet.

Vi ved godt at vi producerer for meget affald

Hvorfor danskerne halter bagud kan der være flere forklaringer på. Svaret synes ikke at ligge i, at danskerne ikke er bevidste om problematikken. 56 pct. af danskerne svarer således, at deres husstand genererer for meget affald, mens de svenske, tyske og østrigske borgere alle mener at have bedre styr på skraldet.

Ikke overraskende slår undersøgelsen fast, at danskerne i mindre grad end hollændere, svenskere, tyskere og østrigere gør sig anstrengelser for at reducere affald i husstanden. Kun 80 pct. af danskerne svarer således, at man bestræber sig på at reducere sit affald, mens de resten af de nævnte lande alle ligger mellem 86 pct. – 93 pct. i samme svarkategori.

For så vidt angår sorteringsproblematikken ligger svaret muligvis i, at det danske affaldssystem er dårligt indrettet til sortering. Det fremgår i hvert fald af en artikel i Information fra den 11. februar 2013, hvor avisen forsøgte at komme med forklaringer på en tilsvarende undersøgelse, som viste samme resultater. Af artiklen fremgik det, at danskernes tro på nytten af at affaldssortere ligger på et lavt punkt.

Uanset forklaringen bliver konsekvensen, at flere af de makreldåser, tilbudsaviser og syltetøjsglas, vi smider ud, går til forbrænding i stedet for genbrug.