Markedet for biobrændsel påvirkes af politiske beslutninger og udbuddet af råvaregrundlaget; korn, sukkerrør, oliefrø og palmeolie. De politiske beslutninger fastsætter målsætninger for hvor meget biobrændsel, der efterspørges og udbuddet af råvaregrundlaget bestemmer, hvor meget det koster at producere.

Bevægelserne i priserne er udover disse faktorer, påvirket af udviklingen i prisen på råolie, vegetabilsk olie og den generelle prisudvikling.Produktionen af bioethanol er geografisk koncentreret omkring USA og Brasilien, der hver især producerer 45 pct. og 31 pct. af den totale produktion i verden. Derimod er EU den største producent af biodiesel, med en produktionsandel på 39 pct. på verdensplan.

Lille fald i produktionen i 2012

Forskellen i den geografiske koncentration af produktionen af henholdsvis bioethanol og biodiesel er sammenkoblet med den politiske påvirkning af markedet. Det betyder at udviklingen i markedet og dermed priserne på de to produkter kan afvige en del.

Efter et lille fald i 2012, steg den globale bioethanolproduktion i 2013 og overgik produktionen i 2011. Stigningen i 2013-produktionen hang sammen med lavere priser for foderkorn og sukker. Det ventes, at væksten i bioethanolproduktionen vil fortsætte det næste årti og nå et udbud på 158 mia. liter, hvilket er en stigning på 51 pct. i forhold til 2013. Den globale biodieselproduktion stagnerede i 2013.

Årsagen var blandt andet, at væksten i produktionen i EU stoppede op. Opbremsningen skyldtes en fortsat politisk debat om en reduktion i støtten til 1. generations biodiesel, begrundet i et bæredygtighedssynspunkt. På trods at dette forudsiges den globale produktion at nå 40 mia. liter i 2023.

Øget brug af biprodukt til proteinfoder

Produktion af bioethanol fra korn, producerer udover selve ethanolen også et biprodukt ”Distillers Dry Grains” (DDG), som er en bærme, der frembringes ved centrifugering af resterne fra produktionen af bioethanol. I takt med at biobrændsel-industrien er vokset og dermed produktionen af DDG, er anvendelsen af biproduktet som proteinfoder, i husdyrproduktionen, vokset. Siden 2006 er anvendelsen steget med 55 pct. og ventes at stige med 24 pct. de næste ti år.

Biodiesel produceres globalt hovedsagligt af palmeolie, men i Danmark hovedsagligt af raps. Ved produktion af biodiesel af raps, produceres også rapsskrå og glycerol. Disse biprodukter bruges ligeledes til foder af husdyrproducenter.

Konsekvenser for danske landmænd

De danske landmænd påvirkes af den større produktion af biobrændsel gennem efterspørgslen på korn og oliefrø. Den øgede efterspørgsel på input i produktionen af biobrændsel kan generelt være med til at skabe et øget pres på priserne på landbrugsprodukter, hvilket er positivt for planteproducenterne og negativt for husdyrproducenterne. Sidstnævnte vil især mærke det som en ekstra foderomkostning.

Dertil bør det også antages, at den forøgede produktion af biobrændsel og det herfra kommende større udbud af biprodukter, som kan anvendes som proteinfoder, vil have positive effekter på husdyrproducenternes foderomkostninger