Af Silas Berthou, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer og Christian Erin-Madsen, journalist, foodculture.dk

Klimafænomenet El Niño er helt naturligt, men har en stor betydning for store dele af verdens landbrugsproduktion og ifølge Australiens meteorologiske institut, Bureau of Meteorology, har den tropiske del af Stillehavet vist tegn på, at en El Niño med overhængende fare er undervejs i 2015.

Da dansk landbrug er eksponeret mod uro på verdensmarkederne i kraft af sin specialisering og store handel med udlandet, er det ifølge cheføkonom i Landbrug & Fødevarer vigtigt for landmænd og fødevareproducenter at holde øje med El Niño, selv om det er svært at forudsige betydningen.

”Effekten for dansk landbrugsproduktion af El Niño sker gennem verdensmarkederne, f. eks. gennem prisstigninger på proteinafgrøder eller kvægprodukter. Derfor er det meget usikkert at beregne de konkrete konsekvenser, men heldigvis er de fleste landmænd herhjemme dygtige og i stand til at afbøde økonomiske tab ved risikostyring og god rådgivning,” siger Thomas Søby, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

Måske - måske ikke - til dansk gavn

Grundlæggende er det slet ikke sikkert at El Niño bliver til gavn for danske landmænd.

”Hvis El Niño fører til højere afgrødepriser, vil det muligvis gavne de rene planteproducenter i Danmark, men for hele sektoren vil det ikke være gavnligt, fordi de animalske producenter, som vægter økonomisk tungest, vil skulle betale ekstra for deres foder.”

Både regn og tørke

El Niño består af en periode med ualmindeligt varmere vand langs den sydamerikanske vestkyst og giver udslag i mere end normalt nedbør i de vigtige områder med produktion af afgrøder i Sydamerika og USA.

Det kan påvirke den globale produktion af majs, sojabønner og hvede i både negativ og positiv retning. Derudover er El Niño skyld i en mindre end normal mængde nedbør i Asien, Sydafrika og Australien, hvilket kan påvirke produktionen af ris, hvede og majs negativt.

Selvom de australske meteorologers ENSO Tracker, der måler på risikoen for El Niño, er i alarmberedskab, er det fortsat meget usikkert at spå om de konkrete konsekvenser af vejrfænomenet.

Et internationalt forskerhold har dog tidligere opbygget en serie verdenskort, der viser hvordan ENSO påvirker forskellige afgrøder forskellige steder på jorden. Deres konklusioner er, at høsten i høj grad bliver påvirket, og at det er vigtigt at sætte ind ved at opbygge fødevarelagre og sende fødevarehjælp til fattige regioner. Det skriver videnskab.dk.

LÆS OGSÅ Vejrfænomen i Stillehavet påvirker høst på hele kloden 

Derfor er det bedste råd for danske landmænd at følge godt med.

”Verdensmarkederne svinger meget – og så i forbindelse med en El Niño. Men de danske landmænd skal gøre som de plejer. De skal sørge for at være aktive ved at følge godt med i udviklingen af afgrødemarkedet, så de kan købe deres foder eller sælge deres korn til bedst mulige pris,” siger Thomas Søby.

Hvad er status for El Niño i øjeblikket?

Indtil videre har meteorologer registreret mindre end normal mængde regn i Sydøstasien de seneste 2-3 måneder, herunder Filippinerne og Malaysia.

Det er i disse lande, man finder vigtige områder for produktion af palme- og kokosnøddeolie. Hvis der fortsat bliver mangel på regn i disse områder de næste måneder, vil det resultere i markant fald i udbuddet af oliefrø og dermed medføre prisstigninger i vegetabilske olier.

Det globale udbud af sojabønner er dog stort og vil i rimelig udstrækning kunne fungere som en stødpude imod pludselige udsving i priserne på vegetabilske olier. Dermed burde danske landmænd være beskyttet mod ubehagelige prisstigninger i de vegetabilske olier, som de bruger til foderingredienser.

 


Tagget med Klima, Landbrug, Landbrug & Fødevarer