Husdyrbestanden i verden er steget kraftigt de seneste 20 år. Antallet af svin er steget med 15 pct., der er blevet 16 pct. flere kvæg og hele 81 pct. flere fjerkræ siden 1993. Den øgede efterspørgsel efter kødprodukter vil betyde, at husdyrbestanden vil fortsætte med at stige i de kommende år.

Det sker mens verdens befolkning stiger med 30 pct. fra 7 til 9 mia. mennesker frem til 2040. Det er specielt middelklassen i de asiatiske lande, der øges, hvilket betyder, at der skal produceres betydeligt flere fødevarer herunder kødprodukter i de kommende år. Efterspørgslen og behovet for foder til svin, kyllinger, kvæg og fisk vil dermed også stige.

Største del af foderproduktionen går til slagtekyllinger og svin

Den kommercielle produktion af foder til husdyrproduktionen i verden ligger på omkring 1 mia. tons. Den omfatter bl.a. foder til svin, fjerkræ, kvæg og fisk. Den globale foderproduktion er dog større, men den resterende produktion sker lokalt på mindre anlæg.

Kina er den største producent af foder med en produktion på 189 mio. tons, og USA er næststørste producent med 169 mio. tons. Det betyder, at de tilsammen står for 37 pct. af verdens foderproduktion. De to lande står for 35 pct. af den globale husdyrbestand. Produktionen af foder er geografisk nært knyttet til husdyrproduktionen. Brasilien er tredjestørste producent af foder med en andel på 7 pct.

Behov for øget foderudnyttelse

Produktionen af foder og fødevarer skal ske på samme areal som i dag, hvilket stiller store krav til en bedre udnyttelse af foderet. Danmark ligger allerede i dag højt i forhold til fodereffektivitet, og det er bl.a. på baggrund af den høje grad af forskning og udvikling i foderingredienser.

Den kommercielle foderproduktion bliver produceret på omkring 28.000 fodermøller i verden. På disse anlæg foretages foderproduktionen, hvor der sker en væsentlig værditilvækst ved at tilsætte den optimale blanding af ingredienser i foderet. De fleste fodermøller ligger i Asien, men der er også mange i Europa samt Mellem- og Nordamerika.

Store muligheder for de danske foderingredienser

Fortsætter udviklingen i husdyrbestanden, bliver der brug for omkring 40 pct. mere foder i 2040, dog under forudsætning af at der ikke sker en øget foderudnyttelse. Udviklingen vil give et stort pres på jordarealerne. Derfor er en af løsningerne på at skaffe foder nok en bedre anvendelse af foderingredienser. De kan øge effektiviteten og dermed mindske brugen af foder pr. produceret kg. kød.

Det øgede behov for en bedre foderudnyttelse vil dermed give de danske ingrediensvirksomheder øget markedsmuligheder i de kommende år.