Af Ole Skovager, erhvervsøkonomisk konsulent, markedsanalyser i Landbrug & Fødevarer og journalist, Christian Erin-Madsen

Fødevarer og drikkevarer er yderst betydningsfulde for dansk industri. Således stammer hele 24 pct. af Danmarks samlede fremstillingsindustris omsætning fra føde- eller drikkevarer. Kun i tre lande Cypern, Kroatien og Irland, udgør fødevareindustrien en større andel.

Danmark har klimaet og rette viden til fødevarer

Danmark sammenlignes ofte med lande som Tyskland og Sverige, hvor fødevareproduktionen udgør henholdsvis 9,5 pct. og 8,7 pct.. Her er det altså andre produktionsformer, der fylder en større del af kagen.

”Det er på en måde et udtryk for en international arbejdsdeling,” siger Thomas Søby, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

”Vi har ikke haft adgang til de samme naturressourcer som Sverige og Tyskland. I stedet har vi historisk fokuseret på andre ting. Vi er således enormt gode til at producere fødevarer i Danmark. Vi har klimaet, den fornødne viden og den vilje, der skal til. Derfor har vi i gennem århundreder arbejdet os ind i fødevareproduktionen og vundet en plads i den globale top.”


  Kilde: Landbrug & Fødevarer baseret på OECD

Bilindustri fylder i Tyskland

I Tyskland er det særligt bilindustrien og metal- og maskinindustrien, der udgør en stor andel af industrien, mens Sverige har fokuseret på deres træ- og papirprodukter. Der er altså ifølge Thomas Søby ikke tale om, at Danmarks fremstillingsøkonomi nødvendigvis er stærkere. Blot at Danmark har valgt at fokusere på noget andet.

”Nu er det jo ikke sådan, at Danmark er det eneste land, der kan producere fødevarer. Men vi har bare nogle oplagte komparative fordele som vi udnytter. I Tyskland har de en stor industriproduktion, hvor de omvendt har nogle fordele som de udnytter. Sådan sikrer den frie handel, at varerne produceres der, hvor det er mest fordelagtigt.”

Fødevareproduktion er ikke altafgørende

Tilsvarende er det ikke muligt at konstatere, at Danmark ikke kan klare sig uden fødevareproduktion.

”Fødevareproduktionen er ikke altafgørende. Det vil være en tilsnigelse, men når den fylder så meget hos os, vil det være vanvittigt ikke at holde fast og styrke produktionen. Ikke mindst fordi vi også er blevet gode til at levere ensartede varer med høj fødevaresikkerhed til en stribe lande. Den danske eksport af svinekød til Japan overstiger eksempelvis værdien af bilimporten den anden vej,” siger Thomas Søby.

Slagterier og mejerier fylder i Danmark

Et kig på hvad det er, der fylder i den danske fødevare- og drikkevareproduktion afslører, at danske slagterier udgør ca. 27 pct. af den samlede omsætning, mens mejerierne har en andel på omkring 19 pct. De danske mejerier og slagterier er dermed de to største enkeltstående brancher i den danske fødevareindustri.

Herudover udgør fiskeindustrien omkring 8 pct., bagerier og brødfabrikker har en andel på 8 pct., mens drikkevarer udgør 7 pct. Anden fødevareindustri udgør 31 pct. af fødevareerhvervets samlede omsætning. Det drejer sig f.eks. om konservesfabrikker, saftproduktion samt fremstilling af vegetabilske og animalske olier og fedtstoffer.

 


Tagget med Beskæftigelse, Fødevareforsyning, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Mejeri, Slagteri