Af Henrik Tonnesen, formand for Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne

I dag, fredag, meldte Danish Crown ud, at 280 slagteriarbejdere skal fyres på slagteriet i Ringsted. En tragisk nyhed og en våd klud i hovedet på de mange hårdtarbejdende slagteriarbejdere. Det er en grim besked, som kollegerne i Ringsted har fået i dag, og som fagforbund er vores første fokus at hjælpe kollegerne.

Fyringerne kommer til at ske til sommer, og når det sker, står vi klar med støtte og hjælp. Kollegerne skal videre i arbejde, og derfor opretter vi en jobbank. Det har vi desværre rigtig god erfaring med, for det er ikke første gang, at vi ser en stor fyringsrunde på et dansk slagteri – tværtimod.

Vi har stor succes med at få folk videre i nyt arbejde. I 2014 lukkede Danish Crown fire kreaturslagterier. Her fik vi i Fødevareforbundet NNF over 95 procent af slagteriarbejderne i arbejde eller uddannelse, få måneder efter lukningerne.

Grundlæggende problem: Ikke svin nok

Men hvad kan vi gøre for at sikre en slagteribranche i fremgang med gode, sikre arbejdspladser? Frem for alt er der brug for politiske initiativer her og nu. For fyringerne handler i bund og grund om, at der ikke er nok svin at slagte. Uden svin, ingen slagteriarbejdere. Og derfor er opgaven at sikre flere svin.

Vi oplever desværre, at flere kommuner bremser mulighederne for vækst og beskæftigelse, når de eksempelvis trækker sagsbehandlingen af nye miljøgodkendelser i langdrag. Kommuner bliver nødt til at sikre bedre vilkår for fødevarebranchen og landbruget. Et sted at starte er ved at sikre kortere og bedre sagsbehandling, når en landmand vil udvide sin produktion. Det vil skabe flere job i landbruget og på slagterierne.

Generelt skal vi presse på for bedre rammevilkår for landbrug og fødevareindustri - der skal politisk handling til både hos kommuner, folketing og i EU.

Politiske initiativer forpligter Danish Crown

Heldigvis bliver der også taget politiske initiativer – særligt Vækstplan for Fødevarer i 2014 har hjulpet landbruget og fødevarebranchen. Og når politikerne rent faktisk leverer, så forpligter det også ejerne af Danish Crown – altså de danske landmænd.

Hvis vi skal vende den negative udvikling, så dur det ikke, at der hver time køres 1.100 til 1.200 levende svin ud af Danmark. Hver time, hver dag, 365 dage om året. Det burde blive til danske slagtesvin, som kan sikre danske slagteriarbejdspladser.