Af Silas Berthou, konsulent i Landbrug & Fødevarer, Markedsanalyse

To år med rekordstor global produktion af hvede har betydet genopbygning af de globale lagre, efter at de faldt i 2012/13. Dengang faldt de globale lagre som konsekvens af tørke i Midtvesten i USA i 2012, hvilket fik forholdet mellem lagerbeholdningerne og forbruget til at falde, og hvedeprisen på verdensmarkedet til at stige med 16 pct.

Forholdet mellem de globale lagerbeholdninger og det globale forbrug, udgør en vigtig indikator for udviklingen i priserne i den nærmeste fremtid. De seneste par år har verden høstet mere hvede, og det har resulteret i en stigning i forholdet mellem lagerbeholdninger og forbrug, og en forventning om fald i verdensmarkedsprisen på hvede i 2015/16 på 2 pct.

Det stigende forhold mellem lagre og forbrug kan som sagt henføres til større lagerbeholdninger, men også et forventet fald i det globale forbrug af hvede. Det ventes at falde med 1 pct., hvilket dækker over et fald i forbruget af foder til husdyr på 5 pct.

Prisen på sojabønner ventes at falde 8 pct.

Den globale produktion af sojabønner har, ligesom i tilfældet med hvede, de seneste år oplevet rekordstor høst. Det har betydet større forventninger til de globale lagerbeholdninger og et stigende forhold mellem lagre og forbrug.

Priserne ventes således at falde, selvom det globale forbrug af oliefrø ventes at stige med 2 pct., hvilket alt andet lige, normalt vil påvirke priserne opad.

 

Prisfald gavner danske landmænd

Prisen på foderhvede og sojabønner udgør en stor del af foderregnskabet hos de animalske producenter herhjemme. Enten direkte gennem prisen eller indirekte, fordi prisen på de to afgrøder påvirker mange andre afgrøder, som landmanden bruger som foder til sine husdyr. Hvis prognosen, lavet af det Australske landbrugsministerium, bliver en realitet, vil det altså gavne de danske landmænd, der er animalske producenter, igennem lavere foderomkostninger.

Det er disse landmænd, som leverer de husdyr, der er råvaregrundlaget for den danske animalske fødevareproduktion, og som udgør en essentielt brik i den danske eksport til omverden. På den måde udgør et fald i verdensmarkedspriserne på foderafgrøder en gevinst for hele Danmark

Man skal dog huske på, at prisprognoser på landbrugsafgrøder altid er præget af stor usikkerhed. Produktionen er påvirket af mange biologiske og meteorologiske forhold, som kan få konsekvenser for både kvalitet og kvantitet af høsten.

DOKUMENTATION: Læs hele prognosen fra ABARES (kun på engelsk)