Lokale fødevarer skal sælges i de lokale Dagli’brugsen og Lokalbrugsen. Forbrugerne skal inviteres ud på gårdene, landmændene ind i supermarkederne. Og lokalsamfundet skal bindes sammen med fælles bank, post og bibliotek.

Sådan lyder visionerne fra Coop, og arbejdet er allerede gået i gang i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Coop vil bygge bro mellem landmænd og forbrugere

I alt 11 brugser landet over har fungeret som pilotprojekter. 1. januar 2016 er målsætningen at være oppe på 40 butikker, der har taget konceptet til sig, og Coop håber at få flertallet af i alt 340 Dagli og Lokalbrugser i Danmark med i løbet af 2017.

”Det er frivilligt for de enkelte foreninger, om de vil være med, men vi håber, de vil bakke op. Vi har altid gjort os i lokale fødevarer, men vil gerne tage dette skridt, fordi vi gerne vil skabe et tættere bånd i lokalsamfundene mellem landmænd og forbrugere,” siger Jesper K. Andersen, kædedirektør i Dagli’Brugsen.

LÆS OGSÅ Madideologer letter livet for lokale producenter

Hårdt at skaffe varer og producenter

Den hårde proces i arbejdet har, ifølge Jesper K. Andersen, været at skaffe varer og producenter nok. Efterspørgslen fejler ikke noget.

”Vi mærker en stor efterspørgsel hos forbrugerne på lokale fødevarer i øjeblikket, men det har været en stor udfordring at skaffe nok varer og producenter. Hvad angår prisen på produkterne har vi interessant nok ikke rigtig oplevet nogen barrierer. Forbrugerne er villige til at betale det ekstra, det koster, tyder det på,” siger Jesper K. Andersen.

LF har hjulpet med ekspertise

Landbrug & Fødevarer har bidraget med at finde de forskellige Brugsen-afdelinger, hvor et samarbejde med lokale producenter var oplagt, og med ekspertise til at bygge bro imellem landmænd og de forskellige supermarkeder.

”Der ligger kæmpe muligheder i at gøre opmærksom på lokale fødevarer og de lokale landmænds rolle i og for lokalsamfundet. Hvor flere producenter tidligere lod andre sælge deres lokale fødevarer, har der vist sig et stort potentiale i selv at afsætte varerne direkte i lokalsamfundet,” siger Gustaf Højriis Bock, chefkonsulent i Videncentret for Landbrug.

Efterspørgsel efter 4-500 flere lokale fødevareproducenter

Han vurderer, at der i øjeblikket mangler 4-500 ekstra producenter af lokale fødevarer ude i lokalsamfundene. Og stort set alle fødevarer er interessante.

”Der er et stort marked for lokale fødevarer, og sammenholdt med Coops målsætning om mangedoble deres omsætning over de næste år er der et potentiale her. Det vigtigste handler om at ændre tankegangen om, at varerne skal sendes til det sted, der kan give den bedste pris. Fokus skal flyttes til det lokale samfund og til at styrke lokale værdier,” siger Gustaf Højriis Bock.

LÆS OGSÅ Lokale fødevarer får mere plads i Torvehallerne

Dagli’Brugsen på Samsø har fået bedre struktur

En af de brugser, der har deltaget i pilotprojektet, er Dagli’Brugsen ved Maarup på det nordlige Samsø. Butikken havde allerede tradition for at samarbejde med lokalsamfundet, men ikke i det omfang, som det nu er blevet til.

”Vi har kørt meget på varer i sæson og har haft mange lokale avlere med, men nu har vi fået bedre struktur. Nogle gange kunne vi simpelthen have for travlt til at få kontakten sat op. Senest er der eksempelvis kommet en grøntsagsavler fra det sydlige Samsø med, som aldrig ville være kommet i stand uden dette samarbejde,” siger brugsomrdeler Susanne Hansen fra Dagli’Brugsen i Maarup.

 


Tagget med Beskæftigelse, Fødevareforsyning, Forbrug, Landbrug