GFK Analyse har netop lavet en repræsentativ undersøgelse blandt danskerne om deres frugt og grønt-forbrug, og den viser overordnet, at danskernes synes, det er vigtigt at spise frugt og grønt, men finder det svært for husstanden at få spist nok. Det er status quo i danskernes frugt og grønt-forbrug sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse sidste år.

Men hvad karakteriserer, ifølge Pernille Bech, redaktør på frugt og grøntmagasinet Sæson, danskernes frugt og grønt-forbrug?

Vi har siden 2007 målt udviklingen af danskernes, herunder særlig børnefamiliernes forbrug af frugt og grønt og koblet den viden sammen med demografiske data, hvilket har givet os en stor indsigt i de udfordringer danskerne står overfor hver dag for at nå op i nærheden af de anbefalede 600 gram frugt og grønt om dagen.

Når vi har spurgt danskerne til deres barriere for at spise mere frugt og grønt er det fortsat manglende kendskab og inspiration der står øverst på listen.

Tallene viser, at udgangspunktet er i orden.Danskerne ved, de skal spise frugt og grønt hver dag, og de synes også, det er vigtigt. Det er dog primært til aftensmåltidet, at danskerne spiser grøntsager. Grøntsager indgår som del af aftensmåltidet hos 90 pct. af husstandene, hvorimod kun 61pct. har grøntsager som en del af deres mellemmåltider. Den skæve fordeling i løbet af dagen gør det svært at nå op på den anbefalede mængde.

Når vi har spurgt danskerne til deres barriere for at spise mere frugt og grønt er det fortsat manglende kendskab og inspiration der står øverst på listen. Der er mange grøntsager de ikke kender og ikke ved hvordan man tilbereder og samtidig mangler de ideer til at variere de grøntsager de normalt serverer.

Friskhed er det mest essentielle for danskernes valg af frugt og grønt, viser analysen. Alligevel vinder discountsupermarkeder frem, der ofte er kendt for ikke at have afdelinger med friske frugt- og grøntvarer. Hvad kan forklaringen være på det?

Danskerne er kendt for at have fokus på pris, når de køber fødevarer, hvilket discountbutikkerne fremgang også vidner om. Discountkæderne stormer frem, både hvad angår dagligvarer generelt og især på frugt og grønt.

Flere og flere discountbutikker formår at have et virkelig bredt udvalg af frugt og grønt, se for eksempel på Rema 1000 eller Lidl.

I discount butikkerne ved man prisen er i orden og undersøgelsen viser, at danskerne faktisk finder prisen på frugt og grønt rimelig i forhold til kvaliteten, så de går altså på kompromis med, at discount-butikkerne ikke har det brede udvalg i forhold til supermarkederne. Men danskerne har travlt og har ikke tid til at købe ind i flere butikker, så på nogle områder ”nøjes” de med, hvad discountbutikkerne kan tilbyde. Når det så er sagt, er der ingen tvivl om at discountbutikker gør alt for at profilere sig på frugt og grønt.

De ved, det er en kategori, der skal vindes, hvis man vil fastholde kundernes hverdagsindkøb. Flere og flere discountbutikker formår derfor at have et virkelig bredt udvalg af frugt og grønt, se for eksempel på Rema 1000 eller Lidl, som har vundet frugt og grøntprisen indenfor discount, de to seneste år. De gør det virkelig godt.

Det er særligt en stor del af de danske børnefamilier, der har problemer med at få nok grøntsager ind i aftensmaden. Hvad mener du man kan gøre for at ændre på det?

Jeg tror de 600 gram som kostrådet lyder på, virker som helt uoverskueligt for de fleste danskere. Særligt rådet om at halvdelen gerne skal være til aftensmaden.

Det handler om at indarbejde frugt og grønt i retter og vaner, som børnefamilierne allerede har. Vi forventer ikke at børnefamilier lige pludselig bliver vegetarer eller indføre flere kødløse dage om ugen, men de små ændringer er vejen til langvarige vaner. I det hele taget handler det om ikke at løfte pegefingre, men give ideer til lette genveje til mere frugt og grønt. Altså de lette og overskuelige tips, som fungerer i hverdagen.

Da DTU Fødevareinstituttet for lidt over et år siden, i marts 2015, fremlagde deres seneste tal viste de at grønt-forbruget var steget med 19 pct., men samtidig var frugtforbruget faldet 16 pct. fra 2011 til 2013. Har frugt fået et dårligt ry hos danskerne, eller hvad tror du, der lå bag?


Det er muligt danskerne er blevet frugtforskrækkede på grund af indholdet af frugtsukker og forskellige kostretninger

Jeg undrer mig faktisk over det faldende frugt-forbrug, da det jo er nemmere at spise et stykke frugt og langt mere convenient at tage frugt med på farten end grøntsager, der ofte skal skæres ud eller tilberedes på eller anden måde. At frugt generelt også er lidt ”sjovere” at spise, har jo også medvirket til at forbruget af frugt lå tæt på anbefalingen på de 300 gram.

Af samme årsag har der jo også i seneste år været særligt fokus på at øget forbruget af grøntsager og at gøre opmærksom på, at kostrådet om de 600 gram ikke bare var 6 styk frugt, men at det minimum var 300 gram grøntsager og gerne de grove. Men det er muligt danskerne er blevet frugtforskrækkede på grund af indholdet af frugtsukker og forskellige kostretninger, som giver deres bud på den eviggyldige sandhed om en sund kost.

LÆS OGSÅ Vi spiser mere grønt, men mindre frugt 

Hvad har ændret sig i danskernes tilgang til frugt og grønt sammenlignet med for 10-20 år siden?

Frugt og grønt er per definition sundt og budskabet om 6 om dagen er det kostråd, som de fleste danskere vil nævne som det første, hvis de bliver spurgt. Da vi målte på kendskabsgraden for nogle år tilbage, var der over 90 pct. af danskerne der kendte til anbefalingen, men udfordringer har alle dage været at få folk til at handle ud fra det høje kendskab. Jeg har arbejdet indenfor denne branche i næste 10 år, og jeg må indrømme, at det har gået meget trægt med at ændre på familien Danmarks indtag af frugt og grønt.

På trods af at der nok aldrig har været så mange budskaber om vigtigheden af sund og varieret kost, hvor frugt og grønt er væsentlig del, er det overraskende, at så mange danskere stadig ikke spiser nok. For at par år tilbage målte vi på danskerne indtag af frugt og grønt kun lige under 10 pct. nåede reelt op på 600 gram frugt og grønt om dagen. Men jeg tror, at rigtig mange netop på grund af af de mange budskaber har svært ved at navigere rundt og finde ud af, hvad der er godt og skidt, og hvordan man lever det sunde liv. Hvordan finder man den gode balance mellem det sunde valg uden at være fanatisk, så det sunde liv ikke bliver ensbetydende med det kedelige liv, hvor der ikke er plads til livsnydelse.

LÆS OGSÅ
Danskerne glemmer grøntsager i løbet af dagen