Hvordan kan vi få vores patienter til at indtage mere energi og især protein om morgenen?

Det spørgsmål stillede diætisterne på Aalborg Universitetshospital sig selv for et par år siden.

Undersøgelser på hospitalet viste, at mere end hver fjerde patient fik dækket under 75 pct. af det energibehov, der anbefales ved dagens første måltid. Og mere end halvdelen fik under 75 pct. af den mængde protein myndighederne anbefaler til morgenmaden.

Men patienter, der ikke er ernæret optimalt, har ofte øget indlæggelsestid, flere genindlæggelser, flere komplikationer og infektioner og mange andre negative parametre, der besværliggør sygdomsforløbet, så der var grund til at handle.

Protein er vigtig for genopbygning

Det er et skidt udgangspunkt, hvis man ikke får tilstrækkelig energi og protein til morgenmad.

Marie Nerup Mortensen, Aalborg Universitetshospital

Patienter har ofte et øget behov for protein på grund af deres sygdom - det kan være infektion, forbrændinger eller større operationssår, der skal hele op.

”Når man bliver sengeliggende, går der ikke lang tid, før man taber muskelmasse. Hvis du har store operationssår, der skal hele op, kræver det, at du får ekstra proteiner, for de er bygget op af proteiner. Får du ikke det, vil det gå langsommere,” siger Marie Nerup Mortensen, forskningsleder ved Centralkøkkenet på Aalborg Universitetshospital.

Morgenmaden er især vigtig for helbredelsesprocessen på grund af den forudgående lange nat.

”Man har måske afsluttet aftenen med en småkage og en kop kaffe og får så morgenmad kl. 8 næste dag. Derfor er det et skidt udgangspunkt, hvis man ikke får tilstrækkelig energi og protein til morgenmad,” siger Marie Nerup Mortensen.

Morgenmaden kan gøre en forskel

Hun forklarer, at morgenmaden skal lægge en god bund, samtidig med at den ikke stjæler appetit fra de øvrige hovedmåltider. Køkkenet har haft succes med små anretninger, hvor ekstra protein er tilsat, hvis fødevarevaren i sig selv ikke har indeholdt tilstrækkelig protein.

Proteinholdige mellemmåltider er tidligere blevet afprøvet, men det viste sig - i modsætning til morgenmaden - at gå ud over det næste måltid.

”Morgenmaden er et overset måltid, men det er et måltid hvor man virkelig kan flytte noget,” siger Marie Nerup Mortensen. Hun håber, at andre institutioner, der laver mad til sårbare grupper, kan bruge erfaringerne fra Aalborg Universitetshospital.

LÆS OGSÅ Korrekt ernæring til seniorer bør have højere prioritet

Ernæring nedprioriteres

Initiativet i Aalborg er en af mange små bække, der kan hjælpe os tættere på at forebygge underernæring hos patienter og ældre. Det mener overlæge, dr. med. Jens Kondrup, der som formand for Dansk Selskab for Klinisk Ernæring også sidder i Forum for Underernæring.

Forum for Underernæring har forfattet 6 punkter, der giver regionspolitikerne råd til, hvordan de kan gribe indsatsen mod underernæring an.

”Vi har en masse viden om, hvad der skal til, og der har også været en masse projekter rundt omkring i landet, der viser, at det kan lade sig gøre - det eneste, vi mangler, er nogle ledere, der vil træffe en beslutning om, at de her mål skal nås,” siger Jens Kondrup.

Han påpeger, at hospitalsledelserne ofte nedprioriterer ernæringsdelen:

”Ledelserne tager sig ikke af det. Vi har mange sygeplejersker og læger, der gerne vil, men vi mangler nogle ledere, der sætter det i værk.”

LÆS OGSÅ Stop underernæring med 6 anbefalinger (kost.dk – eksternt link)

Burde være en patientrettighed

Ifølge Jens Kondrup er der gode argumenter for, at god ernæring godt kan betale sig, og at det giver kortere hospitalsindlæggelser, hvilket gør, at det kan betale sig samfundsøkonomisk.

”Når det er konstateret, at man er underernæret, har man en ret til at blive ernæret. Det skal være en patientrettighed, men det kræver personaleressourcer,” siger Jens Kondrup og undrer sig over, at robotkirurgi vinder mere og mere frem, mens basale ting som ernæring prioriteres lavere.

LÆS OGSÅ Danmark kan spare 1,5 mia. kr. på underernærede patienter

Minister: Underernæring er et overset problem

Det nytter ikke at sende en ældre patient hjem, hvis kommunen efterfølgende ikke følger op på, om den ældre holder vægten.

Sophie Løhde, Sundheds- og ældreminister

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er enig i, at underernæring er et overset problem flere steder, derfor er pointerne fra Forum for Underernæring vigtige at få frem.

"Organisationerne sætter fingeren på flere af de områder, hvor der er plads til forbedringer. Det gælder også indsatsen over for småtspisende ældre, som der ikke altid er tilstrækkelig opmærksomhed på i overgangen mellem sygehus og hjem," siger Sophie Løhde og uddyber:

"Det nytter for eksempel ikke at sende en ældre patient hjem, hvis kommunen efterfølgende ikke følger op på, om den ældre holder vægten. For hvis der ikke sker en opfølgning, så er der stor risiko for, at den ældre skal indlægges igen på grund af underernæring."

Hun påpeger, at regeringen i satspuljekredsen har sat penge af, så ældre på plejehjem blandt andet kan få bedre oplevelser med det gode måltid. Regeringen har også lagt op til, at mad og ernæring skal være et tema i de værdighedspolitikker for ældreplejen, som kommunerne skal lave for at få andel i Værdighedsmilliarden.

Opbakning fra ledelsen

På Aalborg Universitetshospital har ledelsen været fuld af opbakning til det nye morgenmadskoncept. Det har betydet, at konceptet i dag er solidt funderet i det tilbud hospitalet kan tilbyde patienterne. Også selvom det i første omgang kan virke som en massiv ekstraudgift at indføre mere protein og kræse om serveringen.

”Jo mere patienter spiser, desto dyrere er det for køkkenet, så ja, vi bruger flere penge på maden i dag, men det skulle i sidste ende være billigere i den anden ende i form af kortere indlæggelser," siger Marie Nerup Mortensen.

Morgenmadstilbuddet startede som et mindre projekt, der nu er rullet ud til alle afdelinger. Men selvom økonomi betyder en hel del, så har resultaterne betydet mere.

”Ledelsen kunne godt se, at det har en effekt, som kan være gavnlig for mange patienter, og så bliver det ikke så meget et spørgsmål om kroner og øre,” siger Marie Nerup Mortensen.

LÆS OGSÅ På Herlev Hospital er gourmetmad og diætister løsningen på underernæring (pol.dk - eksternt link)

 


Tagget med Food service, Landbrug & Fødevarer, Økonomi, Politik, Sundhed, Sygdom