Det kommer nok ikke som en stor overraskelse, at fuldkorn er sundt på mange måder. Noget af det, som forskningen har vist, er, at fuldkornsspisere har et stærkere immunforsvar end andre.

Et dansk forskerhold har nu fundet frem til, at det ikke er alle typer fuldkorn, som booster immunforsvaret overfor bestemte sygdomsfremkaldende bakterier, men at det muligvis kun er fuldkorn med den særlige stofgruppe kaldet benzoxazinoider (BX). De findes blandt andet i rug og hvede.

”Vi ved, at fibrene og vitaminerne i rug og hvede er sundhedsfremmende, men det lader altså også til, at BX-stofferne, er sunde for os, og muligvis vil hjælpe ældre og personer med et svagt immunforsvar. Der skal flere undersøgelser til, for at konkludere noget endeligt, men lige nu er vi optimistiske,” siger Inge Fomsgaard, lektor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Hun har ledet projektet Bread and Breakfast, som undersøgelsen er en del af, og er medforfatter på en artikel, der lige er blevet udgivet i tidskriftet Molecular Nutrition and Food Research.

LÆS OGSÅ Artiklen publiceret i Molecular Nutrition and Food Research (eksternt link)

Bagt rugbrød har stoffet i sig

BX-stofferne findes ikke kun i de rå rugkerner og hvedekorn, der er blevet forbehandlet, men også i de færdige fuldkornsprodukter. Til gengæld findes stofferne ikke i havre og byg.

Det overraskede mig faktisk, at vi fandt en effekt på immunforsvaret.

Claus Henrik Nielsen, Københavns Universitet

I undersøgelsen gav forskerholdet to hold deltagere skiftevis en diæt med fuldkornsprodukter med et naturligt højt indhold af BX og derefter en diæt med fuldkornsprodukter med et naturligt lavt indhold af BX i perioder på 20 dage. Forskerne sørgede for, at mængden af fibre i begge diæter var lige høj.

Ved at tage blodprøver fra forsøgsdeltagerne efter hver af de to perioder og udsætte blodet for bakterier, kunne forskerne studere, hvordan blodets immunceller, de hvide blodlegemer, bekæmpede bakterierne forskelligt.

Resultatet viste, at når deltagerne havde spist fuldkornsbrød med et højt niveau af BX i en periode, angreb dele af immunsystemet i højere grad bakterierne, end når de havde spist kornprodukter med et lavt niveau af BX.

”Det overraskede mig faktisk, at vi fandt en effekt på immunforsvaret. Jeg havde ikke selv regnet med det,” siger Claus Henrik Nielsen, professor i Immunpatologi ved Københavns Universitet. Han er seniorforfatter til forskningsartiklen og har ledet undersøgelsen.

LÆS OGSÅ Danskerne spiser færre rugbrødsmadder

Rugbrød kan bekæmpe farlige bakterier

Bakterierne, som forskerholdet testede på deltagernes immunforsvar, findes hyppigt i munden hos personer med parodontitis (i folkemunde kaldt paradentose). Forskning peger på, at disse bakterier trænger ud i blodbanen, hvor de kan forårsage plak i blodårene og spille en væsentlig rolle i udviklingen af blodpropper, leddegigt og flere andre sygdomme.

”Det er en alvorlig type bakterier, og derfor er det jo interessant, hvis der findes stoffer i nogle typer fuldkornsprodukter, som rugbrød, der kan øge immunforsvarets reaktion på dem. Vi kan ikke konkludere, at det er udelukkende positivt, men måske kan det gavne folk med et svækket immunforsvar, som ældre mennesker” siger Claus Henrik Nielsen og fortsætter:

”Næste logiske trin ville være at isolere disse stoffer og undersøge deres effekt, når de indtages i ren form. På den måde vil hypotesen, at de øger det medfødte immunforsvars respons på parodontitis-bakterierne og andre beslægtede bakterier, kunne be- eller afkræftes.”

Stadig grund til skepsis

Mette Bredal Kristensen, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, mener dog, at der kan være andre årsager til den positive effekt på immunforsvaret.

”Det er en fin undersøgelse, men jeg synes ikke, at forskerne kan konkludere, at BX er det aktive stof på baggrund af den undersøgelse alene,” siger Mette Bredal Kristensen.

Nu ved vi, at ikke alle fuldkornsprodukter har samme virkning.

Inge Fomsgaard, Aarhus Universitet

”De to diæter, forskerne giver deltagerne, indeholder forskellige slags fibre, og de omsættes sandsynligvis forskelligt i vores tarme og danner forskellige mængder af gavnlige kortkædede fedtsyrer som smørsyre. Det kan lige såvel være forklaringen som indholdet af BX i produkterne, hvis jeg skulle sige det. Forskerne kan til gengæld med stor sikkerhed konkludere, at det må have noget med forskellen på de her to diæter at gøre.”

Claus Henrik Nielsen er til dels enig, men mener dog, at det peger mod at være BX, da forskellen på diæterne, kun var fuldkornsprodukternes type.

”Vi kan ikke konkludere endegyldigt, at det er indholdet af BX i produkterne, der er årsagen til effekten, vi finder, da der i princippet også kan være andre komponenter i de to diæter, som er forskellige. På den anden side er det svært at se, hvad der ellers skulle skabe effekten,” siger Claus Henrik Nielsen.

Det er stadigvæk værd at fortsætte undersøgelserne af BX, konstaterer Inge Fomsgaard.

”Nu ved vi, at ikke alle fuldkornsprodukter har samme virkning. Hvis det viser sig at være BX-stofferne i rug og hvede, som står bag effekten på immunsystemet, kan vi eventuelt begynde at tilberede brød på en måde, der øger indholdet af BX-stofferne. På den måde kan vi producere funktionelle fødevarer, der kan gavne dele af befolkningen. Det kan for eksempel være gavnligt for folk og ældre med et mindre stærkt immunforsvar og som er udsatte for parodontitis. Perspektiverne er altså ret gode,” siger Inge Fomsgaard.

LÆS OGSÅ Danskerne tror kerner = fuldkorn

Rug og hvede påvirker kun en del af immunforsvaret

Inge Fomsgaard, der leder projektet Bread and Breakfast, som undersøgelsen er en del af, er i færd med at søge penge til at lave en mere nøje kontrolleret undersøgelse, hvor den eneste forskel på diæterne, der testes, er indholdet af BX.

”Vi ville oprindeligt have fået bagt brød til deltagerne, hvor det kun var indholdet af BX-stofferne, som var forskellig, men det blev for dyrt og tidskrævende. Vi havde desuden et andet mål med projektet, nemlig hvordan BX’erne blev optaget og udskilt i kroppen, så vi blandt andet kunne se, hvordan stoffernes kemiske strukturer så ud, når de kom ind i blodbanen. Det kunne vi gøre med de data, vi indsamlede i forbindelse med undersøgelsen på de to diæter,” siger Fomsgaard og slutter:

”Det er nu vores mål at isolere BX-stofferne og efterfølgende tilsætte dem til to brødtyper, der i øvrigt er ens, så vi kan vurdere, om BX’erne kan være årsagen til, at vi ser, at rug og hvede øger immunforsvarets evne til at bekæmpe sundhedsskadelige bakterier.”

LÆS OGSÅ Bread and Breakfast - mere viden om forskningsprojektet (eksternt link) 

 


Tagget med Forskning, Sundhed