Mange danske kartoffelavlere har i løbet af efteråret kæmpet med et usædvanligt vådt efterår og derfor en dårlig høst. Særligt i Midt- og Sydjylland kunne de hive langt færre spisekartofler op af jorden, fordi der faldt omtrent et halvt års regn på tre måneder, men også i resten af landet har de fleste avlere været ramt. Det har ført til, at priserne på kartofler er steget betragteligt, og det kommer nu til at ramme forbrugerne.

”Julekartoflerne bliver noget dyrere i år. Nok ca. dobbelt så dyre som sidste år, men det er vigtigt at påpege, at det stadig er et rørende billigt niveau. Hvis 2,5 kg kartofler sidste år kostede 6 kr. vil de i år måske koste 12 kr.,” siger Steen Bitsch, direktør i Danespo A/S, der er Skandinaviens førende virksomhed indenfor forædling, salg og produktion af kartofler.

Store dele af resten af Europa har også haft dårlig høst
De danske kartoffelavlere, der har fået noget af høsten i hus eller er ikke er blevet så hårdt ramt af det dårlige vejr, kan til gengæld se frem til at indkassere væsentligt højere priser for deres høst sammenlignet med sidste år.

Det skyldes dels deres muligheder for at sælge kartoflerne i Danmark, men i høj grad også at store områder i resten af Europa i løbet af efteråret har døjet med en ekstremt dårlig høst. Blandt andet i Storbritannien, men også i et bælte fra Ungarn og skråt op over Ukraine. I alt har Analysebureauet AMI vurderet at udbyttet for 2012 vil ligge 12 pct. lavere end for 2011, når høsten er gjort op. Det har skabt øget efterspørgsel, og det kan allerede nu mærkes.

”Danmark kan i høj grad lukrere på denne situation. Sidste år på det her tidspunkt lå noteringen på ca. 70-80 kr. pr. 100 kg kartofler. I år ligger den i øjeblikket oppe på 180 kr.,” siger Steen Bitsch.

Areal til kartoffeldyrkning er ligeledes faldet i Europa
Høsten er én facet, der påvirker priserne, men også arealet spiller en væsentlig rolle for priserne. Det areal, der bliver dyrket spisekartofler på, er faldet drastisk i såvel Danmark som resten af Europa i år. Således er det område, der bruges til at dyrke spisekartofler på, blevet indskrænket med hele 19 pct. fra 2011 til 2012 i Danmark, mens tallene for resten af Europa endnu ikke er opgjort.

”Det er på grund af faldende forbrug og manglende arealtilpasning været nogle år med alt for lave priser på kartofler. I 2012 er der så kommet færre arealer over hele Europa, hvor der bliver dyrket kartofler, og når så udbytterne samtidig har været små, får vi noget, der minder om reel mangel på kartofler i denne sæson," siger Bjarne Risvig, konsulent hos Jysk Landbrugsrådgivning med ansvar for Kartofler.

Han understreger dog, at intet i øjeblikket peger på, at vi i Danmark vil komme til at mangle kartofler på tallerkenerne.

Prognose for 2013 er endnu usikker
Næste års prognose kunne dermed også se dyster ud, men det tør han endnu ikke gisne om.

”Det er nok sandsynligt, at arealet med kartofler vil stige igen. Som landmand vælger man jo de afgrøder, man forventer, vil give den bedste indtjening og der kunne ligge et potentiale her. Men både arealer, udbytter og priser kan gå begge veje i 2013,” siger Bjarne Risvig.