Danske familiers dankort blev i 2012 flået mere end året før, selvom familien ikke fyldte flere varer i indkøbsvognen.
Stigende fødevarepriser betød, at danske husstande i gennemsnit brugte 1340 kr. mere på et uændret forbrug af fødevarer.

For familier bestående af to voksne med børn medførte prisstigningerne en merpris på 2237 kr. i husholdningsbudgettet. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der er udkommet i dag.

Landbrug & Fødevarers cheføkonom Thomas Søby har gravet i tallene for de enkelte varegrupper fra Danmarks Statistik og peger på, at årsagen til børnefamiliernes øgede udgifter er, at de blev hårdt ramt af fedtafgiften.

Fødevarer med mættet fedt kostede familier
Børnefamilierne brugte bl.a. 319 kr. mere på varegruppen indmad, pålæg, bacon og pølser, hvori børnehittet leverpostej ligger. De brugte 202 kr. mere på okse- og kalvekød, og 117 kr. mere på ost og 163 kr. mere på is. Alle grupper, som blev belastet af afgiften på mættet fedt.

”I alt vurderer jeg, at 900 kr. af familiernes merudgift skyldes fedtafgiften,” siger Thomas Søby.
Han bliver bakket op af seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet.

”Uden selv at have foretaget beregninger på det, lyder det rimeligt,” siger han.

LÆS OGSÅ: Sukker- og fedtafgift rammer enlige med børn

Faldende priser vil lette familiernes husholdningsøkonomi
Henning Otte Hansen forventer, at danske husstande i 2013 vil opleve at fødevarepriserne falder. Blandt andet som følge af, at fedtafgiften blev afskaffet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i oktober 2012.

”Detailhandlen har jo lovet, at de vil sænke priserne, så vi vil nok se en tilsvarende prisnedjustering,” siger han.
Ifølge fødevareøkonomen er den normale prisudvikling i europæiske supermarkeder, at fødevarepriserne hurtigt stiger, når råvarepriserne stiger. Når så råvarepriserne falder, falder fødevarepriserne langsomt og aldrig til tidligere niveau.

”Men denne gang er der noget, der tyder på, at de sænker dem til niveauet før, takket være pres fra pressen og forbrugerne,” siger Henning Otte Hansen.