Danmarks Statistik har netop fremlagt tal, der viser, at danske husstande betalte 300 kr. mere for fødevarer i 2013 i forhold til året før. Men reelt er vores forbrug til fødevarer stort set uændret i 2013, fastslår økonomer.

LÆS OGSÅ Forbrugsundersøgelsen fra Danmarks Statistik

Baggrunden er, at forbruget bør blive sammenholdt med danskernes disponible indkomst for at give et reelt indtryk af om fødevarer i dag fylder en større post i vores budget. For er lønningerne steget tilsvarende, er der blot tale om status quo i udgifterne til at få mad på bordet.

Lille lønstigning i 2013
Danmarks Statistik er endnu ikke klar med tal for danskernes disponible indkomst i 2013, de kommer først i slutningen af 2014. Men et kig på 2011 og 2012 viser, at den disponible indkomst med al sandsynlighed er steget tilsvarende.

”Den disponible indkomst for danske mænd og kvinder er steget lidt de senere år, og det ser ud til også at blive en flad udvikling i 2013. Der er i alt fald ikke noget, der peger på, at der er sket en stor stigning i 2013. Lige nu bliver der generelt holdt igen med lønstigninger. Dermed har fødevarer altså efter alt at dømme udgjort omtrent den samme del af vores rådighedsbeløb, som i de tidligere år,” siger Finn Christensen, statistikchef i Landbrug & Fødevarer.

Danskerne brugte i alt 33.329 kr. pr. husstand på fødevarer i 2013.

LÆS OGSÅ Billigere at købe fødevarer i dag end i 1980

Baggrund for status quo er landbruget
Forklaringen bag udviklingen mener fødevareøkonom Henning Otte Hansen fra Institut for Ressource- og Fødevareøkonomi på Københavns Universitet bør placeres i det danske landbrugs evne til at producere mere pr. enhed.

”Jeg tror, den vigtigste grund til at vi ser tallenes udvikling er landmanden, der bliver mere og mere produktiv. Når han producerer mere mælk pr ko, flere svin pr årsso og så videre tilfalder gevinsten forbrugerne og betyder billigere fødevarer på hylderne. Hertil kommer stordriftsfordele, der sænker omkostningerne til at producere fødevarer,” siger Henning Otte Hansen.

 


Tagget med Forbrug