Klistermærket med et glinsende grønt blad og en vanddråbe på spidsen eller et grønt logo med teksten 'CO2-reduceret'. Eksemplerne på grønne anprisninger om bæredygtighed på vores fødevarer er mange.

Men ifølge Michele Galatola, der leder Europa-Kommissionens Environmental Footprint, er det kun 1 ud af 20 af de grønne mærker, man kan stole på:

”Folk er i stigende grad indstillet på at betale prisforskellen for grønne produkter, og selv i disse økonomisk hårde tider, betaler det sig at engagere sig i grønne initiativer. Men 95 pct. af grønne anprisninger, som vi ser i Europa i dag, er enten forkerte eller umulige at bekræfte.”

Derfor er formålet med Kommissionens 'Environmental Footprint'-arbejde, som Michele Galatola står i spidsen for, at udarbejde fælles standarder for at skabe gennemsigtighed blandt de grønne anprisninger:

”Så længe man ikke kan sammenligne, og produkterne ikke kan konkurrere om, hvem der er mest grønne, så rykker produktionen og virksomhederne sig ikke nok,” siger Michele Galatola.

Fælles standarder gør bæredygtige mærker troværdige

Det er første gange nogen forsøger at skabe et bredt fælles grundlag for at vurdere, om produkter er grønne eller ej. Formålet er, at alle aktører bliver vurderet ens – både produkter fra EU og importerede produkter.

Det vil ifølge Michele Galatola give mulighed for at skabe en stor og bred standard, som netop i kraft af sin størrelse kan få betydning for de målemetoder, man kommer til at bygge videre på andre steder i verden i fremtiden.

”Der er et klart behov for ens regler, så man måler miljøbelastningen ens. For eksempel er der behov for standarder, der klart bestemmer, hvor meget udledning og udvaskning man tillægger henholdsvis mælk og kød fra en ko. Hvis det bliver målt og fordelt forskelligt fra produkt til produkt, er det helt umuligt at sammenligne det ene mælkekarton fra det andet eller to pakker kød.”

Arla: Afgørende med robust og troværdigt certifikat

Med eksport til markeder rundt om i hele verden er Arla meget opmærksom på alle de forskellige certifikater og målemetoder, som skal dokumentere, og som deres produkter bliver målt og vejet på.

Det fortæller miljø- og klimachef Jan Dalsgaard Johannesen, som er stor fortaler for en fælles standard for bæredygtighed:

”Vi går efter at få en fælles international standard, så vi ikke skal rapportere på tusinde forskellige måder til alle vores kunder. Det kræver en troværdig certificering, der bygger på robust videnskab, og som fanger alt det, der er relevant.”

Ifølge Jan Dalsgaard Johannesen vil en robust fælles standard for at måle bæredygtige produkter være første skridt i at få ryddet op i den jungle af certifikater og målemetoder, som præger markederne i dag:

”Hvis virksomhederne alle forpligter sig til at rapportere på samme måde, så bliver det mere gennemsigtigt for forbrugerne og embedsmændene at sammenligne produktionen fra land til land.”

Åbenhed om bæredygtighed er nødvendighed

Den danske landbrugsproduktion bryster sig af at være blandt de mest effektive og bæredygtige i hele verden. Også når det kommer til mælkeproduktionen, mener Jan Dalsgaard Johannesen. Han mener dermed, at Arla vil stå stærkere med en fælles standard for bæredygtighed:

”På mange områder ligger vi rigtig fint. For eksempel ser det rigtig godt ud i forhold til klimabelastningen, fordi vi har en stor effektivitet og udnytter vores foder rigtig godt. Her vil en robust metode afspejle de reelle forbedringer, som vi arbejder på, og hvor vi virkelig leverer en forskel i forhold til produktionen andre steder i verden.”

Både forbrugere og supermarkeder stiller i stigende grad krav til bæredygtighed i produktionen, fortæller Jan Dalsgaard Johannesen. Han mener derfor, at virksomheder som Arla skal turde være åbne og tage dialogen.

”Se ud ad vinduet. For 10 år siden talte man lidt om CO2, men i dag er man ikke længere i tvivl om, at vi skal minimere klimabelastningen. Vi vil gerne være åbne og transparente og lære, så vi også kan bliver bedre. Det arbejder vi på hver eneste dag,” siger Jan Dalsgaard Johannesen.

Robust metode: Anerkender de gode og afslører de dårlige

Et fælles grundlag for bæredygtighed er afgørende for arbejdet med at skubbe verdens fødevareproduktion i den bæredygtige retning, mener Jan Laustsen, der er områdedirektør for handel og marked i Landbrug & Fødevarer.

”Bæredygtighed er en udefinerbar størrelse, som de dårlige udnytter til at gøre sig mere grønne, og som de gode har svært ved at få anerkendelse for, når de gør det godt. Derfor er det vigtigt med et fælles grundlag, hvorfra man kan vurdere graden af bæredygtighed,” siger Jan Laustsen.

Her er Jan Laustsen overbevist om, at en fælles standard netop vil synliggøre styrkerne i den danske produktion:

”Danmarks fordel ligger i, at vi altid har stillet store krav til bæredygtigheden i vores produktion, og det fortsætter vi også med at gøre. Udfordringen ligger i, hvordan de mange certifikater for bæredygtighed skal dokumenteres fra gang til gang. Der ligger lige nu et enormt papirarbejde i den dokumentation.”

Brug for oprydning i virvar af mærker og certifikater

Både virksomheder, myndigheder og forbrugere vil få fordele ud af fælles standarder for at måle bæredygtighed, mener områdedirektør Jan Laustsen fra Landbrug & Fødevarer:

”Vi vil rydde op i virvaret og sikre en fælles standard. Det vil være et godt grundlag for at sikre mere bæredygtige og sammenlignelige produkter i hele verden. Så kan vi derudover fortælle, at vi stadig gør noget ekstra i Danmark.”

 


Tagget med Bæredygtighed, EU, Forbrug, Landbrug & Fødevarer, Mærkning, Mejeri, Miljø, Politik