Glem det. Eksporten af fødevarer til Rusland kommer ikke op på tidligere tiders niveau. Det gælder særligt svinekød, men der er andre eksportmuligheder til det russiske marked, lød det fra den danske ambassadør i Moskva, Thomas Winkler, da han fredag til et seminar om Rusland holdt oplæg på Axelborg hos Landbrug & Fødevarer:

”Nogle tror stadig på, at et de restriktionsregimer, som Rusland har pålagt eksporten, skulle ophøre. Det vil ikke ske. Det kan vi godt glemme alt om. Den russiske tilgang til fødevarer er lige nu med stor fokus på selvforsyning. De vil beskytte deres egen produktion.”

LÆS OGSÅ Rusland sætter kødrekord

Rusland vil være selvforsynende

Thomas Winkler fortæller, at russerne allerede er selvforsynende med fjerkræ, men ambitionen er, at de også vil være selvforsynende med svinekød. Derfor udnytter russerne nu tiden til at sætte gang i deres egen produktion, og ambassadøren tror derfor, at man inden for svinekød aldrig kommer tilbage til den store eksport, man havde før krisen:

”Russerne føler helt inde i sjælen, at de er under belejring. Derfor taler de i militære retorikker og tænker netop i sådan noget som selvforsyning af fødevarer, der altså får stor betydning for den danske eksport.”

Til gengæld har russerne lang vej igen med egen mælkeproduktion, og Thomas Winkler udelukker helt, at russerne vil forsøge at blive selvforsynende med oksekød.

Hækkerup: Ruslandskrise forstærker ond spiral

I Landbrug & Fødevarer er adm. dir. Karen Hækkerup ikke i tvivl om, at Ruslandskrisen har ramt ned på det værst tænkelige tidspunkt:

”Det er ikke Ruslandskrisen, der alene er skyld i den sorte krise, landbruget er i lige nu. Men det har uden tvivl forstærket den hjemlige krise, og det har desværre også en selvforstærkende effekt, når vores landbrug bliver ramt af flere ting lige oven i hinanden.”

LÆS OGSÅ Minister skuffet over russisk importforbud

Håb for eksport af fedt og biprodukter

Thomas Winkler tror ikke på, at den danske eksport af svinekød til Rusland vil blive genoprettet. Men der er håb for kategorien ’fedt og biprodukter’, fortæller han. Disse produkter er nemlig ikke omfattet af importforbuddet men derimod af et veterinært forbud, som følge af den afrikanske svinepest, som man fandt i Baltikum i begyndelsen af 2014, hvorefter man indførte et forbud mod svinekød fra hele EU:

”Lige nu er der mulighed for, at vi kan få mulighed for igen at eksportere fedt og biprodukter fra svin. Disse produkter stod for hele 40 pct. af den danske svineeksport før krisen, så det vil være ganske betydeligt, hvis vi kan få åbnet op for det igen.”

Karen Hækkerup håber, at der allerede på et møde 7. september kan blive sat gang i en genåbning for dansk fedt og biprodukter til det russiske marked:

”Afrikansk svinepest har vi ikke noget af i Danmark, og derfor arbejder vi lige nu på igen at få åbnet op for eksporten hurtigst muligt.”

Trods russisk krise: Mulighed for eksport af maskiner og knowhow

Øget russisk egenproduktion af fødevarer forhindrer, at eksporten vil vende helt tilbage, understreger Thomas Winkler. Til gengæld åbner det for muligheder inden for yderligere eksport af maskiner og knowhow, siger han:

”Russerne kan ikke selv finde ud af at blive selvforsynende. De har behov for hjælp til at udvide og udvikle deres produktion, og her er vi eksperter i Danmark. De vil få behov for at optimere hele vejen op gennem forsyningskæden, og her vil der alt andet lige opstå nogle eksportmuligheder, som vi må forstå at udnytte,” siger Thomas Winkler.

LÆS OGSÅ Verdens lande vil importere 34 pct. mere kød i 2023

Samson kan femdoble eksport til Rusland

En af de virksomheder, som øjner muligheder i Rusland, er Samson Agro. De sælger til store statsejede produktionsvirksomheder, som særligt i disse år investerer i at udvide og effektivisere produktionen.

”Rusland investerer virkelig i deres egen fødevareproduktion lige nu. Hvis de ordrer, som vi håber på går hjem, så vil vi femdoble vores eksport,” fortæller Jes M. Rasmussen, der er regional eksportchef for Samson Agro.

”Når vi kommer som dansk virksomhed, så presser de os og siger, at vores udenlandske maskiner er for dyre, og at de som statsejede virksomheder helst skal købe russiske eller hviderussiske maskiner. Men vi ved godt, at deres egne maskiner ikke kommer i nærheden af det, vi kan levere, når det kommer til stykket, og derfor er vores maskiner også rigtig populære i Rusland lige nu.”

Fremgang for eksport af maskiner til Rusland

Når Rusland styrker sin egenproduktion øger det mulighederne for eksport af maskiner. Men det vejer ikke op for det eksporttab, som fødevareproduktionen har lidt, understreger Karen Hækkerup:

”Det har været et hårdt slag for vores eksport samlet set. Også selv om agroindustrien er kommet ud med et plus. I mine øjne er det derfor lidt spøjst, at det er nogle specifikke erhverv, der alene skal betale hele regningen for den politiske linje mod Rusland.”

 


Tagget med EU, Fødevareforsyning, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Økonomi, Politik, Slagteri, Vækst