Nydanskere og efterkommere har en positiv effekt på eksporten af danske produkter og fødevarer. Det viser en analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Analysen bygger på en klassisk ’gravitationsmodel’, der gennem et halvt århundrede er blevet anvendt til at besvare og undersøge spørgsmål om handel. Modellen er blevet tilpasset, så effekten fra indvandrere og deres efterkommere kan aflæses.

Konklusionen er, at en stigning på 1 pct. point i forholdet mellem udlændinge og personer med dansk oprindelse, vil øge dansk eksport med 1,6 pct.

Kultur- og sprogbarrierer nedbrydes

”Vi kan se en lille, men signifikant effekt, ved at have medarbejdere i arbejdsstyrken fra lande, Danmark eksporterer varer til,” siger Landbrug & Fødevarers cheføkonom, Thomas Søby.

Regnestykket forklarer ikke, hvorfor indvandring kan have en positiv effekt på eksporten. Men Thomas Søby har et bud på en sammenhæng.

"Effekten på eksporten kan skyldes, at vi gennem andre kulturer bliver mere opmærksomme på, hvilke sektorer der kunne have brug for vores varer, samtidig med at vi får brudt barrierer ned og overvinder sproglige forviklinger," siger Thomas Søby.

Han forklarer, at det gælder uanset om indvandringen er fra nabolande eller fra fjernere egne. Og det handler ikke om den enkelte indvandrer, selvom det selvfølgelig kan have betydning, hvis vedkommende har startet egen eksportvirksomhed her i landet.

”Det er de store tals lov. Man er nødt til at have en vis population for at se effekten,” siger Thomas Søby.

LÆS OGSÅ 10 millioner træer: Danske juletræer har stjernestatus

Højtuddannede fremmer eksporten

Rockwool Fondens forskningschef, Jan Rose Skaksen, der i en årrække har forsket i arbejdsmarkedsforhold, siger, at L&F’s regnestykke er i overensstemmelse med resultater, han tidligere er kommet frem til i sin forskning.

Udenlandske eksperter, der er kommet til Danmark som en del af den såkaldte ’forskerordning’, hvor de ved ansættelse i en dansk virksomhed kan få nedsat skat, er et område, der er studeret i en af de undersøgelser, som Jan Rose Skaksen fremhæver.

Studiet viste, at det fremmer eksporten, når virksomheden ansætter en udenlandsk ekspert.

”Det er oplagt, at markedskendskab og kulturkendskab, og det, at nogen i virksomheder har en relation til - og en baggrund i det land, man ønsker at eksportere til, kan have en betydning,” siger Jan Rose Skaksen og uddyber:

”Diversitet, at du kan se ting med flere briller på, fremmer muligheden for at slå igennem andre steder, og det kan have en positiv effekt på eksporten.”

LÆS OGSÅ Eksporteventyr: Kinesere elsker danske tæer og tarme

Målrettet rekruttering

Formålet med regnestykket er ifølge Landbrug & Fødevarers cheføkonom, Thomas Søby, at få nuanceret debatten om indvandrere.

Resultatet er ifølge Thomas Søby interessant og værd at arbejde videre med i virksomhederne. Men han påpeger, at det er klart, at man må antage, at effekten bliver større, hvis medarbejderne også har en uddannelse, der er anvendelig på det danske arbejdsmarked.

”Ud fra analysens resultater, kan man ikke konkludere, at vi bare skal åbne grænserne, men man kan konkludere, at en målrettet rekruttering kan være ganske fornuftig,” siger Thomas Søby.

LÆS OGSÅ Landmænd er glade for udenlandske medarbejdere

 


Tagget med Beskæftigelse, EU, Landbrug & Fødevarer, Økonomi, Udveksling, Vækst