Plasticflasker flyder i vejsiderne, og de napolitanske skraldespande er fyldt til bristepunktet med dunstende affaldsposer. Mængden af skrald hober sig op i Italien og ikke mindst i storbyen Napoli. Og forbrændingen af de store mængder affald er en sundhedsmæssig risiko for borgerne. I hvert fald hvis man spørger miljøkemiker og foredragsholder Federico Valerio.

Kulturorganisationen Greenaccord har samlet internationale miljøjournalister og verdens førende forskere inden for miljø og klima i middelalderborgen Castel dell’Ovo på Napolis havnekaj. Borgen ligger hus til Greenaccords 10. internationale miljøkonference, der i år har fokus på miljøudfordringen med at mindske og genanvende affald både i Italien og i resten af verden.

Italiensk blik mod Danmark
Federico Valerio, miljøkemiker og forsker ved Cancer Research Center i den norditalienske by Genova, har forsket i sundhedseffekten af italienere, der bor tæt ved lossepladser og forbrændingsanlæg.

Han mener, at Italien bør lære af andre landes eksempel, som Schweiz, Sverige, Frankrig og Tyskland, når det kommer til at håndtere og genanvende affald til biogas. Specifikt peger han på Danmark i forhold til at udnytte affald som ressource.

”Affald som biogas er et område, som Danmark er kommet langt med. De omdanner effektivt organisk affald til biogas i anlæg til formålet. Vi bør gøre det samme her i Italien, og udnytte affaldet i biogasanlæg i stedet for at brænde det af,” siger Federico Valerio.

Han henviser til danske undersøgelser fra forskere ved Aarhus Universitet i 2007, der viser, at energifremstilling af biogas fra husholdningsaffald som madrester og haveaffald udleder færre giftige gasser, og derfor har en lavere miljøpåvirkning.

LÆS OGSÅ Naturpleje kan føde biogasanlæg

Forbrændingsanlæg og kræftrisici
Federico Valerio pegede på, hvordan udledningen fra forbrændingsanlæg forurener luften og jorden, fordi store mængder organisk affald som madrester, haveaffald og gødning fra dyr udleder giftige gasser og dioxiner. Ifølge flere undersøgelser, giver de giftige udledninger en større risiko for at få lungekræft og leukæmi hos de italienere, som bor i nærheden af forbrændingsanlæggene.

”Vi kan undgå luftforurening og sundhedsproblemer, hvis vi får det organiske affald væk fra lossepladserne og de almindelige forbrændingsanlæg og i stedet omdanne det til biogas i biogasanlæg,” siger miljøkemiker Federico Valerio.

Biogassen kan bruges som brændsel lige som olie og naturgas. Derfor vil affaldet kunne bruges til at producere fjernvarme og elektricitet, men det kræver at affaldet bliver omdannet til biogas i specielle biogasanlæg, så de ikke udgør den samme sundhedsrisiko for de omkringboende italienere og for naturen, som traditionelle forbrændingsanlæg.