Stranden ved Solrød hjemsøges af tang, eller det såkaldte fedtemøg, hvis ramme lugt er til stor gene for de lokale beboere. Den lokale pektinproducent, der leverer stivelse til marmeladefabrikanter, har store mængder restprodukter, som det koster penge at komme af med. Enzymproducenten ligger inde med mælkevalle (eluat) fra sin produktion, og de lokale landmænd har gylle, hvis næringsværdi har potentiale til at blive forbedret via afgasningen i biogasanlægget. En masse løse ender, som sammen kan gå op i en højere enhed.

Rådden tang og svinegylle forbinder de fleste med noget uhumsk, men faktisk er disse ildelugtende spildprodukter det rene guld. Især hvis de sammen med citrusskaller og mælkevalle kommer i et biogasanlæg, som det er tilfældet i Solrød syd for København, hvor Solrød Biogas netop er begyndt at producere biogas.

”Vi holdt officiel åbning i dag (mandag, red.), men vi begyndte allerede at producere biogas i august,” fortæller projektleder Mikkel Busck, Solrød Kommune, som står bag Solrød Biogas A/S.

Ifølge Mikkel Busck er Solrød Biogas et unikt eksempel på bæredygtigt at udnytte ressourcer i et partnerskab mellem offentlige og private aktører.

”Med denne biogasproduktion formår vi at udnytte en varieret mængde restprodukter, som både betyder besparelser for de lokale virksomheder, at vi mindsker lugtgenerne for de, der bor ved vandet, og at landmandens gylle faktisk forbedres i processen, så næringstofferne nemmere kan optages bedre i planterne,” siger Mikkel Busck.

EU ser store perspektiver i den danske model

Til den officielle åbning var der også besøg fra EU, som har støttet biogasprojektet, og her sagde repræsentanten fra EU ifølge Mikkel Busck, at projektet i Solrød fungerer som inspiration for andre landes bestræbelser på at opføre anlæg med henblik på bedre klima og mere bæredygtig ressourceudnyttelse.

Fire lokale svineproducenter leverer gylle til biogasanlægget i Solrød, og ifølge den ene af dem, Villads Sørensen, som producerer 7.500 slagtesvin om året, er projektet en rigtig god ide, som han gerne støtter.

”Økonomisk har det ikke den store betydning for mig, men jeg synes, at tanken bag projektet, er meget fornuftig. Det handler om, at vi bruger vores ressourcer på den mest effektive måde, og kan min gylle være med til at gøre en masse andet affald til energi, som kan opvarme folks huse, er det selvfølgelig noget, jeg er med i,” siger Villads Sørensen, som foreløbig har indgået en tiårig aftale med Solrød Biogas.

 


Tagget med Biodynamik, EU, Innovation, Landbrug