Flere medier har bragt nyheden om, at en særlig type tang kan reducere metangasudledningen fra køer med mellem 60 og 90 pct.

LÆS OGSÅ Tang-spisende kvæg bøvser op til 99 procent mindre metan  

Helt så enkelt er det dog langt fra at komme køernes klimaaftryk til livs. For der er ingen lette løsninger på de belastninger, kød- og mejeriproduktionen giver for klimaet, mener Peter Lund, der er seniorforsker ved forskningscentret Foulum, en del af Århus Universitet.

Her arbejder han med projekter, der skal finde frem til, hvordan særligt foder kan sænke udledningen af metan fra køer.

Foodculture har spurgt Peter Lund, hvad han mener, der skal til, for at kvægproduktionen bliver mindre klimabelastende.

 

Hvilke muligheder ser du for, at den danske kvægproduktion får et bedre klimaaftryk?

”Altså, hvis man gerne vil halvere CO2-udledningen fra Danmark kan man gøre det i morgen, for du kan jo bare aflive alle køerne, og så har vi opfyldt vores nationale krav til reduktion (EU's klimakrav, red.).

”Du kan give landmanden en belønning for at lave de her initiativer med foder, der reducerer metangas, eller du kan pålægge ham at gøre det. Det er en politisk beslutning, hvilken metode man vælger

Peter Lund, seniorforsker, Foulum

Men det er fuldstændigt grotesk set ud fra et globalt perspektiv, for så flytter du bare produktionen fra Danmark til andre lande med en langt mindre effektiv produktion, og det vil medføre langt større belastning for klimaet. Samtidig er drivhusgasser et globalt problem - i modsætning til for eksempel kvælstof og fosfor, som jo påvirker vores miljø i Danmark - så flytning af produktion ud af Danmark vil ikke hjælpe en pind – tværtimod”.

LÆS OGSÅ Oregano skal få køer til at bøvse mindre metan (dca.au.dk)

 

Men du anderkender, at det er et problem, at en betydelig del af udledningen af drivhusgasser kommer fra køer?

”Køer er store bidragsydere til udledning af drivhusgasser i Danmark – det er ingen hemmelighed.

I princippet skal en endnu større del af verdens mælke- og kødproduktion foregå i Danmark, fordi vi er så effektive. Jeg er også overbevist om, at man gerne vil påtage sig det ansvar fra kvægbranchens side, der skal til for, at vi kan reducere belastningen yderligere i forhold til de tiltag, der allerede er sat i værk.”


Hvilke muligheder har den danske kvægproduktion så for at forbedre sig, hvilket vel er en nødvendighed?

”Vi har brug for at udvikle på de her wonderdrugs, det vil sige tilsætning af oregano, nitrat eller tang, der indeholder stoffer, som reducerer forekomsten af de specifikke mikroorganismer, der producerer metan i koens vom, eller kemiske stoffer, som man kan tilsætte til foderet i små mængder.

Nogle laboratoriestudier har vist, at de stoffer kan reducere drivhusgasser markant, men det er selvfølgelig ikke så ligetil. Der skal arbejdes på det i rigtige dyreforsøg.

Men der er et stort reduktionspotentiale med de her wonderdrugs, og vi snakker en halvering af nuværende udledning, det er derfor super vigtigt, at vi i et land som Danmark også får mulighed for at gå den vej, for vi har svært ved at blive mere klimaeffektive alene på foderudnyttelse, avl og valg af klassiske fodermidler.”

LÆS OGSÅ Virksomhed: Danmark skal lovgive om affaldshåndtering

Hvordan kommer vi tættere på at udvikle wonderdrugs, så det kan have en reel effekt på produktionen?

”Mit ønske er, at der er et dansk firma, som vil gå ind og være en aktiv partner sammen med universiteterne og erhvervet til udvikling af denne type tilsætningsstoffer.

Problemet er, at der skal være en efterspørgsel på produkterne. Som det er nu, er der ingen efterspørgsel, fordi den enkelte landmand ikke får noget ud af at tilføre det i foderet, så der skal en form for incitament til.”

LÆS OGSÅ Køer skal i fremtiden bøvse mere klimavenligt (dr.dk)

 

Hvor skal det incitament komme fra?

”Det er enten med pisken eller med guleroden: Du kan give landmanden en belønning for at lave de her initiativer med foder, der reducerer metangas, eller du kan pålægge ham at gøre det. Det er en politisk beslutning, hvilken metode man vælger.

Det er imidlertid svært at måle, hvor meget metan køerne producerer på den enkelte bedrift, det er faktisk umuligt. Så det er svært for landmanden at dokumentere og for myndighederne at kontrollere. Derfor tror jeg heller ikke, at regulering på den enkelte kvægbedrift er vejen frem. Vi skal i stedet dokumentere, at vi som land har en meget effektiv fødevareproduktion.”

LÆS OGSÅ Stram fiskeripolitik har givet flere fisk i havet

Hvilke muligheder har forbrugeren for at forholde sig til klimaaftrykket af oksekøds- og mælkeproduktionen?

”Vi skal have en mere holistisk tilgang til kvægproduktionen. Man skal huske, at drøvtyggerne har en helt unik evne til at udnytte landområder, som ikke er egnede til dyrkning af fødevarer, og derfor er det helt afgørende som livsgrundlag i visse dele af verden.

Samtidig er kvæget i nogle dele af Danmark helt afgørende for naturpleje og biodiversitet. Selvom den form for kødproduktion ikke er klimaeffektiv sammenlignet med mere intensiv produktion, så har den bare så mange andre fordele, at den har sin berettigelse. Vi kan med fordel se på kvægproduktionen i et livscyklusperspektiv, hvor vi tager både fordele og ulemper med."

”Min anbefaling når forbrugeren står nede ved køledisken er at vælge kød, der er fra Danmark.Vi er blandt de mindst klimabelastende lande, og så husk ikke kun have klimabrillerne på – kig også på dyrevelfærden. En klimavenlig produktion er ikke altid den, der er bedst for dyrene.”

LÆS OGSÅ Kød fra nationalparker kan komme ud til kunder i hele landet