Hvordan udnytter man overskudsfarve fra bærproduktion til naturligt farvestof? Det er et af de forskningsprojekter, som GUDP tidligere har støttet. Og den slags forskning skal der være mere af.

Udviklingsfonden GUDP præsenterede torsdag på en konference planen for den nye udviklingsstrategi 2014-2017. GUDP fortsætter i store træk som hidtil, men vil fremover i højere grad fokusere på forskningsprojekter, der fordrer grøn udvikling i hele værdikæden.

Det er blandt andet de ”særlige danske konkurrenceparametre”, der er omdrejningspunktet i GUDP’s nye strategi.

De tre parametre er dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og human sundhed, og de skal bringe hele værdikæden i spil, fra primær produktion til afsætning, og vil være et gennemgående tema for de næste fire års investeringer i forskningsprojekter.

LÆS OGSÅ Grøn EU-gulerod gør landbruget mere miljøvenlige

De danske parametre skal skabe vækst

Fødevaresikkerhed, human sundhed og dyrevelfærd er centrale konkurrenceparametre både nationalt og på det globale marked, fremlagde bestyrelsen. Det kan være med til at skabe økonomisk vækst for det danske fødevareerhverv, samtidig med, at det fordrer bæredygtighed.

”Danmark er nogle af de bedste til fødevaresikkerhed, og sådan skal det blive ved med at være,” sagde bestyrelsesformand Mikael Thinghuus på gårsdagens konference.

De særlige danske parametre udspringer af, at GUDP i endnu højere grad vil lægge vægt på den ”dobbelte bundlinje”, dvs. styrkelsen og sammenhængen mellem grøn og økonomisk bæredygtighed.

LÆS OGSÅ Madkrystaller skal mindske madspild

Flere penge til forskning i forarbejdning og afsætning

Hvor GUDP før har tildelt forskningsmidler til projekter, der omhandlede primærproduktionen, er GUDP opsat på også at uddele flere midler til projekter, der omhandler bl.a. forarbejdning, logistisk og afsætning.

”Vi skal understøtte projekter længere fremme i værdikæden. Fokus på f.eks. spild og emballage kan skabe mere værdi til råvarerne,” fremlagde Mikael Thinghuus.

GUDP medgav på konferencen, at det betyder, at fonden rykker tættere på bordet og lidt længere væk fra jorden. Det sker blandt andet fordi, at GUDP ønsker mere forskning i projekter, der medtænker forbrugernes sundhed og forbrug.

Ressourceudnyttelse skal skabe værdi

Et andet nyt fokusområde er den bæredygtige ressourceudnyttelse. ”GUDP bør have et stærkt fokus på at skabe mere værdi/højere kvalitet og større produktion under anvendelse af færre materialer”, lyder det i den nye strategi.