For 30-40 år siden var det såkaldte fiskeritryk var for højt.

Antallet af fisk, der døde naturligt - eller fordi de blev fanget, var for højt i forhold til antallet af nye små fisk.

I dag er kurven knækket. En stram regulering af fiskekvoterne har givet bonus - og for første gang i mange år, er der nu flere fisk i farvandene omkring Danmark, end danske fiskere kan - og må -fiske. Det viser tal fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES). 

Rødspætter, sej, skrubber, makrel og blåhvilling er blandt de arter, der stortrives. Torskene i Nordsøen har det også bedre, end de har haft det længe.

Udviklingen skyldes især implementeringen af begrebet MSY (maximum sustainable yield) i begyndelsen af 00’erne. Det går i korte træk ud på at fiske mindre, så fiskene kan vokse sig større og dermed gyde mere. 

Fiskerne er blevet ramt hårdt

Vi har mistet tusindvis af fiskere og indkomst til samfundet. Men det var en pris, der skulle betales.

Michael Andersen, Danmarks Fiskeriforening

Danmarks Fiskeriforening, der repræsenterer de danske fiskere, glæder sig over udviklingen. Men foreningen mener også, at det er på tide at overveje, om overforsigtigheden kan løsnes lidt.   

”Måske har vi sænket dødeligheden mere end nødvendigt - og set med vores øjne har vi ofret mere end nødvendigt - på grund af et pres fra det politiske system, biologer og grønne organisationer som eksempelvis WWF (Verdensnaturfonden red.),” siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening.

Organisationen oplever, at det politiske fokus gennem årene har været at nedbringe dødeligheden, men ikke på, hvordan det påvirker erhvervet.

”Vi har mistet tusindvis af fiskere og indkomst til samfundet. Men det var en pris, der skulle betales,” siger Michael Andersen.

Han påpeger, at eftersom fiskebestandene har det bedre nu, bør de danske fiskere med god samvittighed kunne høste flere fisk. Kvoterne kan derfor godt fastsættes mindre restriktivt.  

LÆS OGSÅ
 Stramme regler hæmmer dansk tobisfiskeri

Torsk i Østersøen trives ikke optimalt

Generelt skal vi forsaette med at fiske med det lavere fiskeritryk i de bestande, der er vokset, for ellers går bestandene tilbage igen, og vi får et mindre udbytte.

Morten Vinther, DTU Aqua

Forsigtighed er dog stadig et vigtigt parameter, selvom mange bestande trives rigtig godt, påpeger Morten Vinther fra DTU Aqua.

Han er en af de danske eksperter i Det Internationale Havforskningsråd (ICES), der rådgiver ICES EU-politikerne om, hvor store fiskekvoterne bør være.

Selvom det ikke er udelukket, at nogle fisk kan fiskes mere, er det ifølge Morten Vinther meget vigtigt, at der stadig er strenge kvoter for mange af fiskene. Nogle arter som eksempelvis hajer og rokker er nemlig særligt sårbare og er stadig påvirket af tidligere tiders overfiskeri. De skal måske fiskes endnu mindre end i dag, før de går fremad.

Torsken i Østersøen er også et ’problembarn’. Derfor anbefaler rådgiverne fra ICES at sænke kvoten af torsk, der kan fiskes i den vestlige Østersø med op til 90 pct. i 2017. Formålet er at forsøge at øge mængden af gydende torsk.

Morten Vinther forklarer, at torsk i den vestlige Østersø gennem tiden er blevet fisket forholdsvist hårdt, og det er torsken ikke kommet sig oven på endnu. Der er for få af de ældre gydende torsk, og det kan være årsag til, at de ikke producerer ikke nok yngel – sammenlignet med, hvad de har gjort engang.

Torskene i den østlige Østersø trives heller ikke optimalt, hvilket dog kan skyldes andre faktorer end fiskeri.

”Ikke den bengalske tiger”

Chefbiolog Michael Andersen fra Danmarks Fiskeriforening finder frygten for Østersøtorskens trivsel helt ude af proportioner. Hvis kvoten sænkes for meget, vil det ramme erhvervet unødvendigt hårdt.

”Det koster en masse arbejdspladser i det kystnære områder, og det strider imod politikernes ønske om at beskytte de små virksomheder,” siger Michael Andersen.

Da torskebestanden var på sit laveste sidst i 80’erne og først i 90’erne var det ifølge Danmarks Fiskeriforening et kommercielt problem, og det var helt nødvendigt at regulere fiskeriet. Men der var stadig mange torsk i havet, så en katastrofe var det næppe:

”Det er ikke sådan, at verden er ved at bryde sammen, fordi torskebestanden er mindre, end det man gerne vil have den til at være. Det er jo ikke den bengalske tiger, vi taler om her. Vi accepterer, at der har været perioder med overfiskeri, men det er vi langt forbi,” siger Michael Andersen og understreger, at der ikke er grund til at trutte i dommedagstrompeten.

LÆS OGSÅ
Danmark anfægter skrappe Østersø-kvoter for torsk (eksternt link - kristeligt-dagblad.dk)

WWF: Vi skal tænke i løsninger”

Det sætter hele fiskeriet i et dårligt lys, selvom vi fisker bæredygtigt i Danmark og hele Nordatlanten.

Anne Mette Bæk Jespersen, Marine Ingredients

Christoph Mathiesen, der er seniorrådgiver i fiskeri, akvakultur og fødevarer i WWF Verdensnaturfonden, erkender, at det vil være en ulykkelig situation for fiskerne, hvis torskekvoterne i Østersøen reduceres i væsentlig grad.

”Det er tragisk, for det vil stort set være lig med en lukning af fiskeriet i området, men det er også nødvendigt. For bestanden kan ikke bære det, og hvis den kollapser, kan det være, at den ikke kommer op igen,” siger Christoph Mathiesen.

Han mener, det bør være muligt at fordele fiskeriet, så de mindre fartøjer kan fiske andre arter med en minimal bifangst af torsk i Østersøen inden for den videnskabeligt anbefalede kvote, mens de mere mobile fartøjer kan henvises til at fiske i andre områder. 

”Det er vigtigt, at vi fortsat udviser forsigtighed og lytter til biologernes rådgivning. I Canada har vi set, hvordan verdens største torskefiskeri er forsvundet på grund af overfiskeri, så det kan altså gå alt. Det er hårdt for fiskerne - det er vi med på, men netop derfor skal der tænkes i løsninger,” siger Christoph Mathiesen.

DTU Aqua: ”Vigtigt at holde fast i lavt fiskeritryk”

Morten Vinther fra DTU Aqua kan godt forstå fiskernes bekymring, men han mener stadig, der er brug for et mindre fiskeritryk for den vestlige Østersøtorsk. 

”Generelt skal vi forsætte med at fiske med det lavere fiskeritryk i de bestande, der er vokset, for ellers går bestandene tilbage igen, og vi får et mindre udbytte,” siger Morten Vinther.

Han påpeger, at mindre fiskeri betyder, at fiskene når at vokse sig større, før de bliver fanget. Det giver mere kød på den enkelte fisk. Det gør det muligt at få et større udbytte med et mindre fiskeritryk, færre skibe og færre dage til søs. 

Industri: ”Afblæs katastroferetorikken”

Fiskemelsindustrien deler glæden over, at fiskene i farvandende omkring Danmark trives bedre, end de længe har gjort. 

Industrien aftager fisk, der ikke er et direkte marked for hos forbrugerne samt restprodukter for konsumfiskeindustrien, og omdanner dem til fiskemel- og fiskeolie, der især bruges som foder til opdrættet fisk.

Anne Mette Bæk Jespersen, der er direktør i Marine Ingredients Denmark, træt af katastroferetorikken. Hun mener, det er ærgerligt, at offentligheden får indtryk af, at fiskebestandene fortsat er i krise, selvom det overordnet set ikke længere er tilfældet. 

”Det sætter hele fiskeriet i et dårligt lys, og det bliver stemplet, som nogen, der gør noget, der ikke er styr på, selvom vi fisker bæredygtigt i Danmark og hele Nordatlanten,” siger Anne Mette Bæk Jespersen. 

LÆS OGSÅ Dansk fiskeolie bliver spist af norske laks

 


Tagget med Bæredygtighed, Beskæftigelse, Dyrevelfærd, EU, Fødevareforsyning, Forbrug, Forskning, Miljø, Økonomi, Politik, Vækst