Når bierne kravler ud af bistaden, træder de på en ”dørmåtte” af biologisk bekæmpelsesmiddel. Så flyver de ud på markerne og henter nektar og bestøver afgrøderne. I samme vending ryster de bekæmpelsesmidlet af sig og sikrer planterne mod skimmelangreb.

”Vi kalder bierne i forsøget for ”de flyvende læger”, for når jordbærblomsten har haft besøg af en bi, der er podet med mikroorganismerne, er planten så at sige vaccineret mod svampeangreb,” siger den finske forsker Heikki Hokkanen, som er koordinator for forskningsprojektet til ICROFS.

LÆS OGSÅ Danmark bliver snart en ørken for bier

Bierne skal fremme udbyttet i økologisk produktion

Det EU-støttede forskningsprojekt har foretaget en række forsøg med honning- og humlebier, der er blevet podet med det biologiske bekæmpelsesmiddel Prestop Mix, der kan bekæmpe brun skimmelsvamp.

Forsøget blev primært udført på jordbærmarker, hvor udbyttet steg med 50 pct., hvilket dels skyldes bedre bestøvning og dels mikroorganismerne.

Den metode kan være en stor hjælp for økologiske landmænd, mener Thomas Holst, seniorkonsulent i afdelingen for planter, energi og klima i Landbrug & Fødevarer:

”Den økologiske planteavl har generelt et problem, fordi den ikke har mange muligheder for at bekæmpe skimmel, og det giver et lavere udbytte. Det er rigtig interessant, hvis man kan få bier til at spare landmanden for en del arbejde. Det er en spændende måde at bruge vores små nyttedyr.”

LÆS OGSÅ Biavlsforening brug penge på bier ikke forskning

Bestøvning og bekæmpelsesmiddel kan være godt for erhvervsbiavlere

Thomas Holst øjner en mulighed for, at det kan komme de hårdt pressede erhvervsbiavlere til gode, hvis man udbredte metoden med bierne som skimmel-bekæmpere i det konventionelle landbrug.

Han foreslår, at erhvervsbiavlere i højere grad kunne udleje bistader til landmændene med det formål at bekæmpe skimmel.

Næstformand i foreningen Erhvervsbiavlere Lars H. Ehrensvärd ser også muligheder i det, men han har en række forbehold. Først og fremmest er bier ikke så glade for jordbær.

Men hvis det drejer sig om æbler, pærer og raps, er Lars H. Ehrensvärd anderledes positiv:

”Så begynder vi at have noget, der er meget interessant,” siger han.

LÆS OGSÅ Greenpeace: MSC er ikke lig bæredygtigt fiskeri

Landmændene skal betale for biernes hjælp

En anden udfordring er ifølge Lars H. Ehrensvärd de økonomiske udfordringer ved at få bistader ud til markerne.

”Det fordrer jo, at der er nogle bønder, der er villige til at betale for det. Det er der ikke tradition for i Danmark på samme måde som i Sverige.”

Desuden mener han også, at det langt hen ad vejen kun vil være rentabelt for erhvervsbiavlerne, hvis det drejer sig om større produktioner, fordi det ellers vil have for store omkostninger af stille bistader op sporadisk.

LÆS OGSÅ Små familielandbrug er mere bæredygtige

 


Tagget med Bæredygtighed, Forskning, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Miljø, Økologi