Christian Høegh-Andersen er valgt som ny bestyrelsesformand i andelsselskabet DLF AmbA, der er global markedsleder inden for kløver- og græsfrø.

Christian Høegh-Andersen afløser Benny Kirkebække Christensen, der efter 17 år på formandsposten har ønsket at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet.

Den nye formand og agronom driver et landbrug på 250 ha med planteavl og producerer 8.000 slagtesvin på Falster. Han er 44 år og har været næstformand i bestyrelsen fra 2011.

"Jeg er glad for den tillid og det ansvar, jeg er blevet betroet som formand for bestyrelsen. Jeg glæder mig – sammen med resten af bestyrelsen – til arbejdet med at videreudvikle DLF Trifolium gennem sparring med ledelsen. Som bestyrelse for et andelsselskab er vi sammen med ledelsen forpligtet til at belønne vores avlere med en pris for vores afgrøder, der ligger i top. Samtidig har DLF Trifolium forstået at realisere en vækststrategi ved at have en sund overskuds- og konsolideringspolitik. Vækst kræver, at man står stærkt rent finansielt, og at organisationen er klar, når muligheden byder sig," siger den nye formand i en pressemeddelelse.

Som ny næstformand i bestyrelsen indtræder Søren Wibholm Just Salling, som de seneste fire år har haft sæde i DLF Amba’s bestyrelse. Den 53 årige planteavler og agronom ejer 580 ha, hvoraf 190 ha dyrkes med læggekartofler.