De nye ekspertgrupper er nedsat af EU’s Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) og har til formål at afsøge mulighederne for at finde praktiske og innovative løsninger på problemstillinger indenfor landbruget.

Eksperterne i det nye panel skal også give råd og anbefalinger omkring fremtidige forskningsaktiviteter.

Jens Erik Jensen er udpeget til en ekspertgruppe om integreret plantebeskyttelse i EU. Integreret plantebeskyttelse handler om at forebygge problemer med ukrudt, sygdomme og skadedyr, at bruge varslinger, skadetærskler og beslutningsstøttesystemer, og at dosere bekæmpelsesindsatsen præcist efter behov.

Ahmed Jahoor er udpeget til en ekspertgruppe, der skal arbejde med modeller for bedre udnyttelse af genetiske ressourcer. Han er indstillet af Crop Innovation Denmark, der er et samarbejde mellem Københavns- og Aarhus universiteter, DLF-Trifolium A/S, Nordic Seed A/S, Sejet Planteforædling I/S, Vandel Potatoes I/S samt Landbrug & Fødevarer.