Han afløser den mangeårige direktør Carl Åge Pedersen, der fortsætter i en stilling som chefkonsulent i afdelingen.

Den nye direktør er uddannet cand. agro. og kommer fra en stilling som chef for afdelingen Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer. Før det fungerede han som foreningspolitisk chef samme sted. Her havde han blandt andet ansvar for at styrke relationerne imellem de 43 lokale foreninger og sekretariatet på Axelborg.

Ivar Ravn, der er 48 år, har tidligere været udviklingsdirektør i Videncentret for Landbrug og leder af afdelingen for Byggeri & Teknik samme sted. Han har også erfaring fra landbrugets rådgivning som rådgivningschef og centerleder for rådgivningsvirksomheden Nordvest Agro.