Familielandbruget er en central sektor i dansk landbrug. Således tæller foreningen i dag 4500 medlemmer. Primært mindre landbrug. Det er første gang i Familielandbrugets mere end 100 år lange levetid, at en kvinde indtager formandsstolen.

”Vi skal sørge for at blive ved med at tale de små og mellemstore landmænds sag politisk. Lovgivningen i Danmark tromler derudaf, og ofte bliver de små landbrug glemt i farten. Det er vigtigt at huske på, at de små landbrug giver vækst, beskæftigelse og liv i landdistrikterne, og at vores bidrag til samfundet er betragteligt”, siger den nyvalgte formand Lone Andersen.

Hun har tidligere markeret sig med klare meninger om blandt andet den manglende mangfoldighed i landbruget.

LÆS OGSÅ Langt mellem kvinderne i landbrugets top

Lone Andersen er 49 år gammel og bor til daglig i Lyne mellem Varde og Skjern. Hun er formand i Familielandbruget Vestjylland og byrådsmedlem for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Med den nye formandspost følger også en post som næstformand i erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer.

Familielandbrugets formål er at varetage den enkelte landmands erhvervspolitiske interesser, samt at værne om landmænds muligheder for at kunne drive landbrug ved at sikre de bedst mulige rammevilkår.

”Det er helt essentielt, at det fortsat kan betale sig at bygge et landbrug op fra bunden. Derfor er noget af det allervigtigste, at vi bevarer Landbrugsloven. Og så skal vi huske det hele menneske ude på landbrugene. Som landmand har man hele sit hjem og familie med, når man går på arbejde. Vi bor, hvor vi arbejder. Det er blandt andet det, der gør vores erhverv helt unikt”, siger Lone Andersen.

LÆS OGSÅ Alene i en land-mands-verden