Ændringen sker for styrke fokus på organisationens indre udvikling. Samtidig betyder ændringen i Landbrug & Fødevarers øverste ledelse, at Søren Gades rolle som en meget stærk talsmand og politisk aktør for Landbrug & Fødevarer styrkes til gavn for Landbrug & Fødevarers position og medlemmer.

- Anne Arhnung vil med sin store indsigt i organisationen og lange ledelseserfaring kunne skabe yderligere fremdrift og udvikling i organisationen. Jeg er overbevist om, at vi med dette initiativ får en stærkere direktion. Samtidig vil ændringen styrke Søren Gades muligheder for at prioritere tid til at fremme Landbrug & Fødevarers politiske og kommunikative aktiviteter, siger formand i L&F Martin Merrild.

CFO Lars Daugaard, leder af KoncernØkonomi & Forretningsanalyse vil fremover være en del af direktionen både i Landbrug & Fødevarer og VFL P/S.

- Lars Daugaard kan som en del af begge direktioner styrke arbejdet med at sikre en økonomisk robust organisation, siger formand Martin Merrild.

Ændringerne træder i kraft med det samme.