Karen-Inger Thorsen bliver ny direktør i Fødevarebanken. Hun kommer fra Røde Kors asylafdeling, hvor hun blandt andet har stået i spidsen for Røde Kors Kulturhus, ledet udviklingsafdelingen og senest som projektchef har styret en række større EU-projekter.

Ved siden af jobbet i Røde Kors har Karen-Inger Thorsen været en af de drivende kræfter bag skabelsen af den socialøkonomiske virksomhed Bybi, som forener biavl, inklusion af socialt udsatte og honningproduktion midt i København.

Karen-Inger Thorsen er derudover medlem af bestyrelsen for andelskassen Fælleskassen. Nu får hun ansvaret for en organisation, der er vokset meget siden den så dagens lys i 2009, og som nu står over for store nye opgaver. 

FødevareBanken skal være landsdækkende
Fra 2010 til 2014 er der sket en stigning på cirka 350 pct. i den mængde af overskudsmad, som foreningen får fra fødevaresektoren og deler ud til socialt udsatte. Samtidig har Velux Fonden inden årsskiftet doneret omkring 23 mio. kroner til foreningens bæredygtige og sociale virke.

Karen-Inger Thorsens fremmeste opgave bliver derfor at føre fødevareBanken over Storebælt med opstart i Østjylland i 2014. Samtidig skal hun sikre, at foreningen udvikler sit virke og sit finansieringsgrundlag og bliver økonomisk bæredygtig.