Lone Andersen kommer med helt i front under forårets diskussion af økologiforordningen i EU, da hun netop er blevet valgt til formand for EU-Kommissionens rådgivende gruppe for økologi.

"Jeg er naturligvis glad og beæret over, at jeg er blevet valgt som formand for den rådgivende gruppe. Det er et højspændt tidspunkt for den europæiske økologiske produktion. Det er nu, beslutningerne om lovgivningen af fremtidens økologi afgøres. Det bliver et hårdt, men meget spændende arbejde at stå i spidsen for den rådgivende gruppe for økologi," siger Lone Andersen.

Økologi på dagsordenen til foråret

Der skal diskuteres økologi i EU det kommende forår. Her begynder de konkret forhandlinger mellem EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Rådet til EU's økologiforordning, der skal udstikke regler og rammer for den økologiske produktion i hele EU. En forordning der får stor betydning for alle økologer i Europa.

Derfor er det meget værdifuldt for danske økologer, at viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, på et møde i Kommissionen den 2. december blev valgt til formand for Kommissionens Rådgivende gruppe for økologi.

"At formandsvalget faldt på mig skyldes i høj grad, at jeg selv er økologisk landmand, men også at jeg både er formand for Familielandbrugssektionen og viceformand i Landbrug & Fødevarer. Jeg er vant til bestyrelsesarbejde."

40 ændringsforslag til udspil

Allerede nu er der i Landbrug & Fødevarer-regi udarbejdet omkring 40 konkrete ændringsforslag til Kommissionens udspil, og Lone Andersen forventer, at de andre 24 organisationer også vil stille med en række ændringsforslag og ønsker til økologiforordningen.

Det bliver den rådgivende gruppes opgave at få rådgivet og klargjort erhvervets holdninger for EU Kommissionen, så de kan indgå i de kommende forhandlinger og skabe den bedst mulige løsning for den økologiske produktion.

"Det udspil, EU kommissionen har lavet til økologiforordningen, er ikke uden problemer. Det indeholder en række forslag, der gør det sværere at være og blive økologisk producent i EU. Det skal vi have italesat. En EU økologiforordnings fremmeste mål må være at gøre det attraktivt at blive økolog. Ikke at gøre det sværere," siger Lone Andersen, der overtog formandsposten fra valget den 2. december, og som nu ser frem til at komme i gang med arbejdet.

LÆS OGSÅ Lone Andersen har landbruget i hjertet og bondegården i lommen