Foodculture.dk udgives af Landbrug & Fødevarer, men bliver redigeret, skrevet og prioriteret ud fra journalistiske kriterier. Redaktionen fastlægger selv indhold og udfordrer fødevareerhvervet med spørgsmål, som giver mulighed for en konstruktiv dialog med omverdenen. 

Formål
Formålet med foodculture.dk er at medvirke til at styrke den fødevarepolitiske debat i Danmark og give vores målgruppe navigationsmuligheder i forhold til holdningerne i det politiske landskab.

Med kritisk og nuanceret journalistik vil vi formidle ny viden af høj kvalitet i form af nyheder, analyser og perspektiv om fødevareerhvervet.

Profil
Foodculture.dk skriver om fødevareerhverv og samfund – deraf navnet food and culture. Vi skriver om problemstillinger og udfordringer for fødevareerhvervet, og den betydning fødevarer har for forbrugere og samfund. Vi fokuserer på konsekvens, tendens og perspektiv.

Vi dækker fødevareerhvervets problemstillinger nationalt og internationalt, da vores brugere er interesserede i det globale perspektiv.

Emnerne spænder vidt; fra landbrugsproduktion over agro- og fødevareindustri, klima, miljø og dyrevelfærd, til marked, forbrugertendenser og samfundsværdi. Altså fødevarerelaterede emner i bred forstand.

Vi skærer ind til benet, men forsøger at give brugerne mulighed for mere viden og håber at skabe værdi for vores målgruppe.

Målgruppe
Kernemålgruppen er den vidende og krævende læser, som er interesseret i information om fødevarerelaterede emner.

Vores målgruppe er: Politikere, embedsmænd, forskere, interesseorganisationer, meningsdannere, journalister og andre fødevarekommunikatører.

Derudover henvender vi os til virksomheder og andre erhvervsinteresserede.

Brugen af kilder
Vi forholder os kritisk til kilders motiver. Oplysninger skal være korrekt. Overskrifter, underrubrikker og mellemrubrikker skal have dækning i artiklen. Det skal i artiklerne klart fremgå, hvad der er faktuelle oplysninger, og hvad der er citater.

Begge eller alle parter i en sag skal så vidt muligt komme til orde. Redaktionen skal gøre, hvad der er muligt for at sikre sig den kritiserede parts synspunkter. Hvis det ikke lykkes, skal det fremgå hvorfor. Vil den kritiserede part ikke udtale sig, skal det også fremgå.

Hvis det er praktisk muligt tilbyder vi kilder, at de kan få oplyst egne citater og sammenhængen i artiklen. Kilder, som ønsker at få oplyst citater, skal som udgangspunkt have ønsket opfyldt. Faktuelle fejl og misforståelser skal rettes.

Foodculture.dk bruger som hovedregel kilder, der står frem med navn, da unavngivne kilder mindsker troværdigheden. Som andre medier er vi af og til afhængig af kilder, der ønsker at optræde anonymt.

Som udgangspunkt har foodculture.dk selv talt med de kilder, som optræder på sitet. Ellers angiver vi kilden.

Organisation
Redaktionen bag foodculture.dk er forankret i afdelingen Redaktionen i området Medlemsforhold og Koncern Kommunikation i Landbrug & Fødevarer.