Halalslagtning er en myteomspunden størrelse, og det er de færreste, der ved, hvad en halalslagtning er, hvordan det foregår, og om en halalslagtning er hårdere ved dyret end andre slagtemetoder.

Foodculture har spurgt Landbrug & Fødevarers slagteekspert Flemming Thune-Stephensen, hvad der er op og ned i halalslagtning.

1. Hvordan foregår halalslagtningen i Danmark?

- For oksekød er den eneste forskel mellem halalkød og kød slagtet på traditionel vis, at der anvendes cash-knocker til bedøvelse af dyret i stedet for en bolt-pistol.
Når dyret er bedøvet enten ved en halalslagtning eller ved en traditionel slagtning, skal dyret aflives ved , at det tømmes for blod. For at sikre, at det sker så hurtigt som muligt, skæres dyrets halspulsårer over. Ved halal-slagtning sker det ved et snit på tværs af halsen, mens det ved den traditionelle slagtning sker ved et længdesnit i dyrets brystindgang. Ved halalslagtning skal snittet i halsen foretages af en muslimsk slagter, som samtidig afsiger en muslimsk bøn for sig selv.

2. Lider dyret, når det bliver halalslagtet i Danmark?

- Nej, der er ingen forskel på traditionel slagtning og halalslagtning i den forstand, fordi alle dyr i Danmark skal være fuldstændigt bedøvet forud for aflivningen og slagtningen. Det skal altid tjekkes, om bedøvelsen virker, og dyret må først aflives, når det er fuldt bedøvet. Danmark har særligt strenge love for, hvordan en halalslagtning må foregå i forhold til andre lande, fordi de basale krav til dyrenes velfærd kommer først.

- Dyreetisk er der således ingen forskel på en dansk halal-slagtning og enhver anden dansk slagtning. Det er kun i Danmark og Sverige, at der er påbud om bedøvelse af alle slagtedyr inden aflivningen.

Læs også hvad Dyrenes Beskyttelse mener om halalslagtning

3. Hvorfor slagter vi halal i Danmark?

- Halalkød sælges over hele verden og udgør så stor en del af det samlede marked, at det er vigtigt, at de danske landmænd får del i det. Den danske oksekødsbranche producerer mange forskellige fødevarer til mange forskellige grupper i befolkningen: Økologisk såvel som konventionelt kød, halal såvel som traditionelt slagtet. Fælles for alle typerne af oksekød er, at de overholder de globalt set høje danske krav til dyrevelfærd.

4. Hvorfor er der ikke halal-mærker på kødet?

- I EU-landene er der ikke noget krav om, at halalkød skal mærkes med en særlig mærkning. Selvom de danske slagterier er åbne overfor at bruge en fælles international halal-mærkning på kødet, skal det altså vedtages af samtlige lande i EU, før det kan lade sig gøre.

5. Kan der være halal-slagtet kød i supermarkederne?

- Ja. Slagterier i Danmark halalslagter kun dyr, når der er kunder, som efterspørger halalslagtede produkter. Men det er ikke altid muligt at afsætte hele det halalslagtede dyr til lige præcis den kundegruppe, og derfor må nogle dele af halal-produkterne afsættes på lige fod med øvrige oksekødsprodukter, nemlig både til eksport og hjemmemarkedet.