I kantinen eller i storkøkkenet kan madprofessionelle let komme til kort, når kunderne eller borgere spørger ind til kødet. Måske tror man, at man ved, hvordan kødet er produceret, eller hvordan dyrene har haft det - men ved man det med sikkerhed? 

Meget af det er nok noget, der hænger fast fra 80'erne og 90'erne, hvor tingene blev gjort på en anden måde.

Andreas Buchhave Jensen, Landbrug Fødevarer

Og hvad med dem, der står på den anden side, kunderne, ved de egentlig, hvad der er sandt eller falsk i debatten om landbrugsdyrs ve og vel.  

 ”Det er helt tydeligt, at der er et behov for mere viden og færre myter,” siger Andreas Buchhave Jensen, der er ernæringsfaglig chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer med henvisning til en stribe debatarrangementer, hvor køkkenprofessionelle fik tjekket deres viden om dyrevelfærd og kødproduktion.

Mange var ikke helt opdateret på, hvad der er op og ned i forskellige myter, og det er ifølge Andreas Buchhave Jensen rigtig ærgerligt, fordi der sker meget på dyrevelfærdsområdet, der dermed ikke bliver formidlet videre i mødet mellem forbrugeren og den fagprofessionelle. 

LÆS OGSÅ Dyrevelfærdspanel: Uenige på et oplyst grundlag

Brug for mere viden om nutidens fødevareproduktion

Til en af debatterne, hvor grossisten Catering Engros deltog med sine kunder, blev det eksempelvis tydeligt, at der i storkøkkener, kantiner og restauranter er tvivl om brugen af antibiotiske vækstfremmer i svinefoder, og om halalkyllinger bliver bedøvet før slagtning.

Det er jo køkkenerne, der skal formidle de rigtige holdninger til deres slutbrugere, derfor er det ekstremt vigtigt, at de er klædt ordentligt på.

Jan Andersen, Catering Engros

Andreas Buchhave Jensen påpeger, at forvirringen om, hvad der egentlig er op og ned i fødevareproduktionen, ikke er noget, der er særligt kendetegnende for køkkenprofessionelle, men også gælder forbrugerne. Forestillingerne om dyrevelfærd er ofte baseret på følelser, overbevisninger og tro, og kun i lille udstrækning på faktuel viden.

”Meget af det er nok noget, der hænger fast fra 80’erne og 90’erne, hvor tingene blev gjort på en anden måde, og der har landbrugsorganisationerne nok ikke har været dygtige nok til at forklare, hvad der er sket siden,” siger Andreas Buchhave Jensen.

Catering Engros, der er en af Danmarks største grossistvirksomheder til foodservice-branchen, mener også det er vigtigt, at der bliver ryddet op i de mange myter.

”Det er jo køkkenerne, der skal formidle de rigtige holdninger til deres slutbrugere, derfor er det ekstremt vigtigt, at de er klædt ordentligt på,” siger salgschef Jan Andersen. 

LÆS OGSÅ 5 ting du ikke vidste om halal

Køkkenprofessionelle skal tage stilling til råvaren

I Kost & Ernæringsforbundet kan formand Ghita Parry godt nikke genkendende til, at myterne er mange, og at det påvirker de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige:

Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige skal naturligvis kunne svare kvalificeret. Kan det ikke forklares, kan det ikke forsvares

Ghita Parry, Kost Ernæringsforbundet

”Dagspressen fylder os dagligt med historier fra om fødevareproduktionen, men det kan være svært at gennemskue, hvad der er et sandfærdigt billede. Spørgsmålene kan være: hvornår bliver kalvene taget fra moderen, er mælkeproduktion dyremishandling, bliver tyrekalvene slået ihjel kort efter fødsel, hvad er risikoen for MRSA, har søer fortsat tryksår, hvor mange smågrise dør i et intensiveret landbrug, og hvad med medicinrester?”. 

Ghita Parry forklarer, at det er essentielt at kunne tage stilling til råvaren for at kunne levere et godt måltid mad til borgere på plejehjem, hospitaler, kantiner, daginstitutioner. Det er også noget bl.a. kunder og borgere interesserer sig for - og spørger ind til. 

”Bæredygtighed, økologi, og reducering af madspild er pejlemærker for den professionelle forplejning i dag. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige skal naturligvis kunne svare kvalificeret. Kan det ikke forklares, kan det ikke forsvares,” siger Ghita Parry.

LÆS OGSÅ 2 ud af 3 danskere bekymrer sig om dyrevelfærd

Bioetiker Mickey Gjerris, der er en del af ekspertpanelet på L&F's debatarrangementer, er begejstret for debatformen.

"Jeg synes det er positivt at lave denne her type arrangementer til køkkenprofessionelle, da det giver de mennesker, der er involveret i beslutningerne om at købe fødevarer til køkkenerne, en mulighed for at lytte til mennesker med forskellige synspunkter og selv danne en holdning på informeret grundlag," siger en af debattørerne," siger Mickey Gjerris. 

 


Tagget med Antibiotika, Bæredygtighed, Beskæftigelse, Dyrevelfærd, Event, Fødevareforsyning, Fødevaresikkerhed, Food service, Forbrug, Innovation, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Miljø, Økologi, Økonomi, Slagteri, Sundhed, Sygdom, Teknologi, Vækst