At Danmark kan sælge fiskeolie til Norge, kan lyde som at sælge sand i Sahara.

Norge fanger som et af verdens mest fiskeproducerende lande 3,5 gange flere fisk end Danmark - og hele 71 pct. af samtlige fisk og skaldyr i Skandinavien. Alligevel sælger vi store mængder af dansk fiskeolie til nordmændene.  Ligesom vi også kan sælge juletræer til Sverige og ost til Fankrig.

Danmark var i 2013 verdens 7. største producent af både fiskemel og -olie. En stor del af produktionen bliver eksporteret. Kun Peru og Chile overhaler Danmark i kapløbet om at være den største eksportør af fiskemel og -olie.

Laks opdrættes på olie

I 2014 steg eksporten af fiskeolie til Norge til 112.488 tons fra 84.413 tons i 2013. En eksport, der i 2014 indbragte indtægt på 1,2 mia. kr. Det viser en ny økonomisk analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Forklaringen er, at der skal så meget fiskeolie til at fede de norske opdrætslaks op, at nordmændene importerer stigende mængder dansk fiskeolie som foder til laksene.

”Ca. 11 pct. af råvarerne i laksefoder er i dag fiskeolie, så det er en vigtig del af produktionen af de cirka 1,3 millioner tons laks og ørred, der hvert år produceres i Norge,” siger Informationschef Øyvind A. Haram fra Sjømat Norge, der  repræsenterer virksomheder inden for fiskeindustri og foderproduktion.

LÆS OGSÅ Danmarks eksport af fiskemel og -olie boomer

Giver mange arbejdspladser

Cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Thomas Søby forklarer, at produktionen herhjemme er effektiv og konkurrencedygtig - ikke mindst i forædlingsdelen, derfor er det naturligt, at netop Danmark dækker en stor del af det norske behov.

”Dansk knowhow og effektivitet tilføjer fisk, skaldyr og produkter en merværdi, som også udlandet er villig til at betale godt for,” siger Thomas Søby, der har stået for at udarbejde den nye økonomiske analyse.

Ifølge Landbrug & Fødevarer er det med til at skabe økonomisk vækst og fastholde arbejdspladser – især i Nordjylland.

”Tobisfiskeriet har stor betydning for beskæftigelsen i vores områder. Vi har jo både fiskere, der lever af at tage på hav, og virksomheder, der lever af at forædle fiskene,” har Lene Kjelgaard Jensen, der er borgmester i Thisted Kommune, tidligere udtalt til Foodculture.dk.

LÆS OGSÅ Fødevareminister afviser større tobiskvoter

Kvoter hæmmer produktionen

En af de virksomheder, der har succes med et eksportere fiskeolie til Norge, FF Skagen, fremhæver at danske virksomheder har mulighed for at eksportere endnu mere, men stramme fiskeriregler begrænser muligheden for at opnå endnu større markedsandele til danske virksomheder.

”Vi har begrænset tilgang til råvarer pga. kvotesystemer,” siger FF Skagens direktør, Johannes Palsson, der også er formand for brancheforeningen af de danske fiskemels- og fiskeolieproducenter, Marine Ingredients Denmark.

FF Skagen har fabrikker i Skagen og Hanstholm, som producerer fiskeolie og fiskemel på basis af industrifisken tobis samt brisling, blåhvilling og afskær fra sildeproduktionen i Danmark.

Direktør Johannes Palsson understreger, at det er nødvendigt, at politikerne åbner op for, at fiskerne kan udnytte samtlige danske kvoter fuldt ud, så de kan følge med den stigende lakseproduktion i Norge og efterspørgslen efter udenlandsk fiskeolie, hvis Danmark ikke skal gå glip af mange eksport-kroner og potentielle arbejdspladser.

LÆS OGSÅ Stramme regler hæmmer dansk tobisfiskeri

 


Tagget med Bæredygtighed, Forskning, Landbrug, Økonomi, Teknologi, Vækst