Du kan med sindsro tygge videre på din flæskesteg, og du kan endda tage på gårdbesøg og klappe en gris uden at frygte MRSA. Det er budskabet fra flere eksperter, som Foodculture.dk har talt med efter en række mediehistorier om MRSA-relaterede dødsfald.

I Sundhedsstyrelsen fortæller enhedschef Søren Brostrøm, at der er tale om et dødsfald i 2012 samt to dødsfald i 2013.

”Det er tragisk med dødsfaldene, men jeg vil understrege, at det er svært syge mennesker, der i forvejen har et meget svagt helbred. Derfor er der ikke noget at frygte for raske mennesker, og umiddelbart giver det ikke anledning til at gøre noget anderledes end de forholdsregler, vi allerede tager i dag.”

Sundhedsstyrelsen ændrede sine vejledende retningslinjer for MRSA i 2012, og de omtalte dødfald er ifølge Søren Brostrøm ikke i sig selv tegn på, at situationen skulle have ændret sig.

Smittetrykket af MRSA skal ned

Problemet er heller ikke nyt for Robert Skov, der er overlæge på Statens Seruminstitut. Han mener dog, at svinebranchen har reageret for langsomt på MRSA, og derfor er smittetrykket nu alt for højt: 

”Jeg har sagt længe, at der vil komme alvorlige infektioner, og at MRSA også vil sprede sig personer, der ikke har kontakt til landbruget,” siger Robert Skov.

”Der er ikke noget der tyder på, at det smitter gennem kød, men det smitter mennesker, der kommer i en stald, og derfra kan det så smitte fra menneske til menneske. Almindeligt sunde og raske mennesker vil med stor sandsynlighed være positiv efter et besøg i en svinestald, men de vil formentlig ikke blive syge af det.”

Personer, der ikke er raske, eller som har et dårligt immunforsvar, kan dog blive syge af MRSA, hvis de bliver smittet af et andet menneske, understreger Robert Skov. Derfor mener han, at det er vigtigt med nye initiativer, der begrænser spredning af MRSA fra svinebesætninger og ud i samfundet. 

LÆS OGSÅ MRSA-bakterie sporet tilbage til køer

L&F: Fortsat fokus på MRSA

Landbrug & Fødevarer har sammen med Statens Serum Institut og Københavns Universitet netop sat gang i et forskningsprojekt, hvor målet er at begrænse smitten fra besætningerne og ud i samfundet. Det fortæller Jan Dahl, der er chefkonsulent for Fødevare- og Veterinære Forhold i Landbrug & Fødevarer:

”MRSA fra svin er primært et arbejdsrelateret problem. Den spredes langt mindre fra menneske til menneske end de MRSA-typer, der oftest ses hos mennesker. Det betyder ikke, at den aldrig spreder sig til mennesker uden kontakt til svin, men det vil kun ske i sjældne tilfælde. De fleste vil dog smide smitten inden for et til to døgn."

Jan Dahl understreger, at de nye dødsfald ikke i sig selv er tegn på, at der er større risiko forbundet med MRSA fra svin end hidtil antaget. Derfor er han helt tryg ved landbrugets nuværende indsats mod MRSA, der blandt andet omfatter en rådgivningstjeneste, hvor alle, der i deres daglige arbejde besøger svinestalde, kan få information om, hvordan de begrænser smittefaren:

”Min egen datter arbejder også i branchen, og hun render ud og ind af svinebesætninger hele tiden. Det har jeg absolut ingen betænkninger ved.”

 


Tagget med Antibiotika, Arbejdsmiljø, Forskning, Landbrug, Landbrug & Fødevarer, Sundhed, Sygdom