Bæredygtige fødevarer - Hvad får det dig til at tænke på?

Nogle forbrugere vil sige biodiversitet, klima eller miljø, og nogle landmænd vil svare, at deres landbrug er bæredygtigt, når det hænger sammen økonomisk.
Frank Oudshoorn, der er analyserådgiver hos Landbrug & Fødevarers videnscenter Seges, fotæller, at de forskellige indgange til bæredygtighed alle er en del af RISE- bæredygtighedsanalyse.

Indtil videre har 50 økologiske landbrug deltaget i den danske RISE-analyse, hvor Seges har kortlagt, hvordan hvert enkelt landbrug klarer sig på en række parametre for bæredygtighed.

Det handler om mere end økologi og jord

De landbrug, der har været med i testordningen får gennemgået deres bedrift på en række områder. Her kortlægger landmanden i samarbejde med Seges, hvordan bedriften arbejder indenfor ti områder: driftsledelse, økonomi, livskvalitet, biodiversitet, arbejdsforhold, energi & klima, vand, næringsstoffer og dyrehold.

RISE er et program, der ved hjælp af landmandens svar på en lang række spørgsmål, måler bæredygtigheden på 50 forskellige parametre fordelt på ti områder. Resultatet tegnes ind i et ti-kantet 'spindelvæv'. Jo tættere på spindelvævets yderkant, bedriftens resultat ligger, jo mere bæredygtig er den. (Kilde: Seges) 

Bæredygtighed er andet end grise pr. so

Analyseredskabets evne til at komme hele vejen rundt om, hvordan det enkelte landbrug kan forbedre sig på bæredygtighed, har været relevant for svineavler Hans Erik Jørgensen, der er indehaver af Risbjerg Landbrug, hvor de årligt slagter 300 søer.

Han mener, at det at måle på parametre som for eksempel arbejdsmiljø, er vigtigt for bedriftens bæredygtighed.

”Når man snakker om bæredygtighed, snakker man egentlig om, hvordan en bedrift kan producere om ti-femten år.

Frank Oudshoorn, Seges

”Det er en form for ansvarlighed over for det øvrige samfund og over for os selv, for det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ens bedrift ikke kører optimalt, og derfor er det vigtigt, at den bliver analyseret hele vejen rundt. I mange af de analyser, rådgivningsfirmaerne tilbyder, fokuserer de ensidigt på nogle få tal. Her kan jeg få målt på meget mere, end hvor mange grise jeg har per so,” siger Hans Erik Jørgensen og refererer til den gængse producents opfattelse af, hvad en bæredygtig produktion er.

God driftsledelse kan give en bæredygtig bedrift

Frank Oudshoorn understreger, at det at få opsat forskellige kategorier indenfor bæredygtighed kan være et vigtigt grundlag for at skabe en dialog om bæredygtighed mellem forbrugere og producenter, så der dannes enighed om, hvad bæredygtighed i virkeligheden er.

Hvorfor er en god driftsledelse udtryk for en bæredygtig bedrift?

”Når man snakker om bæredygtighed, snakker man egentlig om, hvordan en bedrift kan producere om ti-femten år. Hvis for eksempel driftsledelsen ikke fungerer eller ikke kan holde på medarbejderne, hvis bedriften ikke er rentabel – eller ganske enkelt ikke kører godt, så vil vi alligevel miste alle de gode ting, der er blevet udrettet på for eksempel natur, produktudvikling og dyrehold,” siger Frank Oudshoorn.

”Det kan være en udfordring at finde den rette vej ind til at kommunikere landbrugenes arbejde med bæredygtighed til forbrugerne, så landbrugenes progression også får en værdi i supermarkedet.

Randi Friis, Seges

Han understreger, at det at få opsat forskellige kategorier indenfor bæredygtighed kan være et vigtigt grundlag for at skabe en dialog om bæredygtighed mellem forbrugere og producenter, så der dannes enighed om, hvad bæredygtighed i virkeligheden er.

Skærtoft Mølle: Bæredygtighed er ikke et endemål men en proces

Melproducenten Skærtoft Mølle har også deltaget i den danske testrunde med RISE. Skærtoft Mølle-ejer Hanne Riisgaard fortæller, at det stemmer godt overens med virksomhedens idé om bæredygtighed, at redskabet bliver brugt til at udvikle på bæredygtighed og ikke til at certificere et produkt:

”RISE-analysen, og den medfølgende handleplan, er rigtig fine øjenåbnere, der fortæller os, hvor vi fremover skal gøre os umage for at blive bedre. For eksempel er vi storforbrugere af elektricitet på Skærtoft Mølle. Vi vil derfor i de kommende måneder arbejde ihærdigt på at resurseoptimere, så vi ved den næste RISE analyse om tre år kan dokumentere, at vi virkelig har forbedret bæredygtigheden i vores produktion.”

Udfordring at kommunikere RISE til forbrugerne

Sådan fungerer analyseredskabet meget som et kommunikationsmiddel mellem det enkelte landbrug og rådgivningsvirksomheden, fortæller Randi Friis Hansen, der arbejder med RISE i Seges.

”Det kan være en udfordring at finde den rette vej ind til at kommunikere landbrugenes arbejde med bæredygtighed til forbrugerne, så landbrugenes progression også får en værdi i supermarkedet. Men for eksempel lægger Skærtoft Mølle deres analyse og udviklingsplan frit tilgængelig på deres hjemmeside og viser på den måde en åbenhed og gennemsigtighed i deres arbejde med bæredygtighed,” siger Randi Friis.

Randi Friis vurderer, at bæredygtighedsanalysen RISE på den lange bane vil tilføre ekstra troværdighed omkring deres produktion og derigennem få betydning for forbrugerens valg i supermarkedet.