Kære læsere

Vi er tilbage i en ny og mere temabåren udgave. Vi vil stadig bringe artikler om fødevarer og samfund, udfordringer for fødevareerhvervet og den betydning, fødevarer har for forbrugere og samfund. 

Men vi vil samtidig stræbe efter at give vores læsere mulighed for at reflektere over emner, der ofte behandles mere overfladisk i andre medier. På den måde håber vi at bidrage til en nuanceret debat baseret på fakta og input fra fagfolk med viden om det tema, der tages under i behandling i den pågældende udgave.
 
Vores første nyhedsbrev, der er på gaden 1. juni 2017, er en prøveudgave. Temaet er pesticider under overskriften: "Pest eller plantebeskyttelse?"

Vi håber, at artiklerne giver læserne et dybere indblik i et fænomen, som mange danskere har en holdning til, men kun få har et indgående kendskab til. 

For at levere et magasin, der lever op til jeres forventninger, hører vi meget gerne fra jer med både ris og ros på foodculture@lf.dk