Københavns Kommune er ikke kun involveret i at etablere et årligt topmøde for den globale fødevareelite. Et topmøde, der - hvis det står til kommunen - skal blive lige så prestigefyldt som World Economic Forum i Davos, og som Foodculture.dk beskriver i detaljer i dag.

LÆS OGSÅ Internationalt mad-topmøde på vej til København

Kommunen involverer sig også på andre måder på fødevarescenen for tiden – og i et sjældent set omfang. Foodculture.dk har bedt en central embedsmand om at tegne et overblik over, hvad der foregår.

Vil udnytte byens momentum

Hovedstaden har i de senere år været hjemsted for en nærmest eksplosiv kreativitet blandt nye virksomheder, restauranter, street food-iværksættere og så videre. Og nu vil embedsfolk og politikere smede, mens jernet er varmt.

"Det hele startede med, at vi dannede enheden Vækst og Internationalisering i 2014. Der kiggede vi på, hvilke kreative erhverv, der var gang i, og hvor der var udviklingspotentiale. Og så kunne vi se, at der skete rigtig meget på madområdet. Dels i kraft at vores berømmelse – København har fået mange kendte restauranter. Men også i kraft af det, der ligger nedenunder - den nye street food-kultur, den øgede synlighed for mad i bybilledet og så videre," forklarer Andreas Hansen, der er specialkonsulent i Vækst og Internationalisering i Københavns Kommune.

Mange af de restauranter, vi har haft med i vores workshops, mener, at der vil være et potentiale for at skabe flere arbejdspladser, hvis restauratørerne får lettere ved at rekruttere dygtigt servicepersonale

Andreas Hansen, Københavns Kommune


I september 2015 inviterede kommunen derfor – i samarbejde med konsulentvirksomheden Bindslev - centrale spillere i hovedstadens fødevarebranche til at deltage i en række workshops, og derfra tog det fart.

"De spillede ind med forskellige ideer. Og derefter udpegede vi nogle ideer, vi kunne gå videre med, og vi udpegede nogle 'champions', der fik ansvaret for at udvikle videre på hvert deres initiativ. Og så har kommunen ellers bistået på sidelinjen,” forklarer Andreas Hansen.

Arbejder for flere tjenere

Et af de initiativer, der er kommet ud af arbejdet, er som nævnt dannelsen af det kommende topmøde Copenhagen Food Forum, som non-profit-organisationen Food Organisation skal lede. Men det er blot ét blandt en række større initiativer på fødevareområdet.

Kommunen arbejder også – i samarbejde med restaurationsbranchen – på at skabe nye uddannelser inden for servicefaget, så restauranterne får bedre rekrutteringsmuligheder, når de skal ansætte nye tjenere. Det kunne for eksempel være ved at etablere en ny 'lyn'-uddannelse for servicemedarbejdere i restaurationsbranchen.

"Mange af de restauranter, vi har haft med i vores workshops, mener, at der vil være et potentiale for at skabe flere arbejdspladser, hvis restauratørerne får lettere ved at rekruttere dygtigt servicepersonale," forklarer Andreas Hansen.

"Vi hjælper derfor restaurationsbranchen med at udvikle et bud på en model for en ny serviceuddannelse. Men vi er ikke færdige med modellen endnu, og vi skal naturligvis have talt godt og grundigt med diverse relevante faglige organisationer og uddannelsessteder, før sådan en uddannelse evt. kan sættes i søen. Men tanken er, at man kan lave et kortere forløb, hvor man kan få et service-kørekort, og hvor man hurtigt og benhårdt bliver uddannet i praksis, så man kan få en hurtig indgang til erhvervet,” siger han.

Vil samle nye virksomheder i Kødbyen

Det (CPH Food Space) skal udvikle sig til et hus for kreative iværksættere, hvor de kan få gode råd om iværksætteri. Men det skal også være et udviklingshus, hvor man kan lave nye events.

Andreas Hansen, Københavns Kommune

Kommunen har også været med til at facilitere begyndelsen af CPH Food Space, der beskriver sig selv som "et udviklingsmiljø for madiværksættere og vækstvirksomheder", og som har til huse i Kødbyen på Vesterbro i en kommunal bygning. 1.600 kvadratmeter er der sat af til formålet.

"Det skal udvikle sig til et hus for kreative iværksættere, hvor de kan få gode råd om iværksætteri. Men det skal også være et udviklingshus, hvor man kan lave nye events. For eksempel er der et samarbejde med Kødbyens madmarkeder, hvor man kan tage nogle produkter og afprøve dem på kunderne," fortæller Andreas Hansen og supplerer:

"Ønsket er, at madhuset bliver udadvendt, og det er også noget, man kigger på med regionale øjne. Der kan være, at der er iværksættere rundt omkring i Region Hovedstaden eller Regionen Sjælland, der kan rykke ind hos CPH Food Space for at blive en del af miljøet. Der er allerede flyttet virksomheder ind. Og der kommer flere events i løbet af sommeren."

Andreas Hansen understreger dog, at det ikke er kommunen, men private aktører, der driver stedet.

”Kultur- og Fritidsudvalget gav en halv million i 2015 og en halv million i år som opstartstilskud. På den baggrund er de private gået i gang,” fortæller han.

Nye madmarkeder på vej

I kølvandet på Torvehallerne og Papirøens besøgssucces er kommunen også i gang med at facilitere nye madmarkeder rundt omkring i byen.

”Der er en del overvejelser om nye madmarkeder, og der er forskellige forvaltninger, der arbejder med det på forskellige måder. Eksempelvis har vi noget i gang på Skodagrunden ved Nørrebro Station: Det er en midlertidig grund, hvor Kampsportens Hus skal bygges, og der arbejder vi på at starte et midlertidigt street food-orienteret madmarked.”

Som foodculture.dk tidligere har beskrevet, er dette ikke det eneste nye madmarked, der er på tegnebrættet i hovedstaden.

Tanken at opgradere Copenhagen Cooking

Branchen har rigtig meget at byde ind med. Men de har ikke været vant til at tale sammen. Her kan kommunen fungere som facilitator, og vi kan komme med noget økonomi, så det kommer til at fungere.

Carl Christian Ebbesen, Kulturborgmester, Københavns Kommune

Københavns Kommune har også involveret sig i madfestivallen Copenhagen Cooking & Food Festival.

”Kommunen giver i år et tilskud på 1,5 millioner til Copenhagen Cooking & Food Festival. Og man har udvidet partnerskabet for festivalen,” fortæller Andreas Hansen.

Festivallen har tidligere ligget hos Wonderful Copenhagen alene. Nu er det aftalt, at non-profit organisationen Food Organisation, der også skal drive Copenhagen Food Forum, skal være medarrangør af festivalen. Og i sidste uge godkendte de 11 politikere i kommunens Kultur- og Fritidsudvalg at lade en handlingsplan på madområdet gå videre til budgetforhandlingerne for 2017.

Ét af elementerne i planen handler om engagere sig yderligere i Copenhagen Cooking & Food Festival. Der er blandt andet lagt op til, at festivallen skal have 1,5 millioner i 2017, og det fremgår, at ét af formålene med kommunens engagement er at skabe en ”mere samlet madbranche”.

Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) uddyber:

”Copenhagen Coooking & Food Festival har tidligere været en festival med meget fokus på små pop op-events. Nu har vi sagt til arrangørerne: Bring jer nu sammen med de professionelle aktører. Få nu landbruget med, og lad os få startet nogle business-to-business-arrangementer.”

Kommunen skal ikke deltage i driften

Om kommunens overordnede funktion på fødevare-området fortæller Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen dog:

”Branchen har rigtig meget at byde ind med. Men de har ikke været vant til at tale sammen. Her kan kommunen fungere som facilitator, og vi kan komme med noget økonomi, så det kommer til at fungere. Men min indgangsvinkel er ikke, at vi skal komme som kommune og drive en masse projekter – men vi vil godt være med til at sætte dem i gang.”

Andreas Hansen supplerer:

”Vi udøver en form for medfacilitering. Vi holder møder med forskellige parter og render rundt og skaber netværk. Men vi prøver at gøre det med meget stor respekt for de private aktører.”

 


Tagget med Event, Innovation, Vækst