Musikfestivaler er i dag ikke bare musik, fulde mennesker og øl. Det er en lille by, der går op i bæredygtighed som at sortere affald, som at bestille bæredygtigt træ, at få madspildet ned, og hvad der ellers kan forbindes til miljø- og klimavenlige initiativer.

Det mener Jens Nielsen, ekstern lektor på Københavns Universitet, der har forsket i, hvilken rolle større kulturevents og musikfestivaller spiller i samfundet.

”Globalt er der kommet en bevægelse blandt musikfestivaller om at fremvise så positive greensteps som muligt. Roskilde Festival var blandt de første til for alvor at fokusere på det i Danmark, men i dag arbejder de ligeså intenst på en bæredygtig linje på NorthSide Festival. Og alle festivaler er nødt til at forholde sig til emnet,” siger Jens Nielsen.

LÆS OGSÅ Musikfestivalers betydning for værtssamfundet (eksternt link)

Ny bæredygtighedsrapport fra NorthSide

Hans ord bakkes op af en helt ny rapport fra NorthSide i Aarhus lavet i samarbejde med bureauet WorldPerfect. Festivalen præsterede i 2015 at sortere over halvdelen af deres affald, hvilket er en fremgang på 13 pct., sammenlignet med 2014, og 57 pct. af alt træ, der blev brugt, var FSC-certificeret. Festivalen har også spurgt gæsterne, og resultatet peger på, at 94 pct. forbinder festivalen med bæredygtighed.

”Ejerne af NorthSide har rejst til Norge for at opleve Øya-festivalen for at blive inspirerede. De er blandt de førende på området og har været en stor inspiration for os, for ingen vidste de her ting om bæredygtighed, da vi startede NorthSide. Det er først noget, vi har arbejdet målrettet på siden 2013,” siger John Fogde, talsmand for Northside.

LÆS HELE Bæredygtighedsrapporten fra Northside 

Roskilde Festival blandt de første til grøn linje

Roskilde Festival er i Danmark kendt for at være blandt de første, der satte fokus på bæredygtige initiativer.
Ikke kun fordi festivalen begyndte helt tilbage i 1971 og ifølge festivalens bæredygtighedskoordinator Mikkel Sander altid i en eller anden udstrækning har fokuseret på bæredygtighed, men også fordi de målrettet har samarbejdet med forskere og organisationer om talrige initiativer lige fra affaldssortering og at mindske madspild til projektet Green footsteps, hvor også festivalgæsterne kan bidrage.

Eksempelvis ved selv at træde pedalerne på en kondicykel, der genoplader telefonen, ved at bo i grønne lejre eller købe mad fra bæredygtighedszoner.

Ifølge Mikkel Sander er det glædeligt, at også andre festivaller fokuserer på bæredygtighed, for det handler om at løfte i flok.

”NorthSide gør det, de er gode til, og vi gør vores, så jeg vil ikke mene, vi konkurrerer. Det er helt afgørende at tage det her område alvorligt og løfte i samlet flok, for at det skal nytte noget.”

Skanderborg Festival har lavet en grøn stue

Skanderborg Festival – eller smukfest som festivalen kalder sig selv – er udover at være blandt Danmarks største musikfestivaler også de senere år blevet kendt for at være et af de arrangementer, der hurtigst kan melde alt udsolgt. Også her har de taget bæredygtige initiativer til sig og oprettet en gruppe til formålet med navnet: Grøn stue.

”Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at lave en festival i dag, der ikke går op i bæredygtighed. Sagen er, at når folk er på festival, vil de gerne give ansvaret videre. De er vant til at rydde op og smide ud derhjemme, men her vil de gerne have lov at slå sig løs. Og der bærer vi et ansvar for at facilitere den mulighed,” siger Jakob Thorup, leder af Grøn Stue på Skanderborg Festival.

Blandt festivalens vigtigste initiativer er affaldssortering og at mindske madspild – sidstnævnte bliver organiseret af non-profitforeningen Fødevarebanken, der i øvrigt også udfører lignende initiativer på NorthSide, mens foreningen Det Runde Bord står for indsamlingen på Roskilde Festival.

NorthSide: Mål om at blive 100 pct. økologiske

Endnu et område, der ofte bliver forbundet med bæredygtige initiativer, er økologiske fødevarer.
Skanderborg Festival fokuserer ikke på økologi som et selvstændigt område - de lader det være op til boderne selv – men på Roskilde Festival og NorthSide er det skubbet helt i centrum. Faktisk i en grad så Northside arbejder på at blive udelukkende økologiske.

”Økologi er bedre for miljøet og sundere for vores festivalgæster, men det er vigtigt for mig at pointere, at vi ikke gør det her for at være hellige, men fordi vores gæster i undersøgelser peger på, at de går op i det. Vores mål er faktisk at blive hundrede procent økologiske, og det når vi allerede tæt på til sommer,” siger John Fogde.

De sidste procent er de sværeste

Fordi det er så svært at komme i mål med de sidste procent, og fordi der også kan være eksterne faktorer som at skaffe leverandører eller transporttid og -længde, der kan gøre det meget svært at komme i mål med hundrede procent, er Roskilde Festivalens mål ikke ligeså ambitiøst.

”Vi har sat et mål om 90 pct. økologi. Visse varer kan ikke certificeres som økologiske - eksempelvis vildtfanget fisk, som vi gerne vil give deltagerne mulighed for at spise - og vi er nødt til at have en vis fleksibilitet for, at en lastbil med madvarer måske ikke når frem. Vi er jo nødt til at brødføde vores festivalgængere,” siger Mikkel Sander.

Adspurgt hvordan NorthSide vil komme rundt om den udfordring, svarer John Fogde:

”Jeg er med på, at der kan komme udfordringer, og at det er svært at nå i mål, men vi har også mulighed for at sætte nogle andre processer i gang end eksempelvis store restauranter, der vil servere en særlig menu. Vi kunne jo eksempelvis vende den om og indrette menuerne efter, hvordan det er muligt for os at nå i mål.”

Fremtidens festival skruer op for initiativerne

Med initiativer, der allerede er sat i gang, byder fremtiden ikke overraskende på mere af det bæredygtige. For Roskilde Festival vil det helt konkret sige mere fokus på mad, affald, energi, men også den måde festivalen køber ind på.

”I 2016 er målet at have syv produktgrupper, som er miljømærkede. Det vil sige rengøringsmidler, trykkeriprodukter, kontorartikler og lignende. Og i 2019 er målet at vi er oppe på 20 produktgrupper,” siger Mikkel Sander.

NorthSide vil tilsvarende stramme skruerne og har også et mål om at genanvende alt affald ved at sortere og distribuere det korrekt.

LÆS OGSÅ Ny strategi skal gøre Roskilde Festival endnu mere bæredygtig (eksternt link)

Heavyfolk er forbilleder

For Skanderborg Festivalen bliver campingområdet centralt.

”Jeg kunne godt tænke mig, at gæsterne på campingarealerne sorterede deres affald mere, for det er der, vi oplever et stort kaos med folk, der bor i svinestier og slet ikke rydder op. Det er også derfor, vi barsler med nogle iniativer på området,“ siger Jakob Thorup.

Den drøm kunne lyde urealistisk, men er det ifølge Jakob Thorup ikke nødvendigvis. Løsningen ligger blandt andet i at skele til heavy metal-fans.

”I Frankrig har jeg set billeder fra en heavyfestival (Hellfest, red.), hvor der slet ikke lå noget skrald. Det er også en festival, hvor folk overnatter, men der var en helt anden kultur. Og kan de gøre det, kan vi også."

LÆS OGSÅ Ekspert: Analyse af festivalstoffer er kun toppen af isbjerget 

 


Tagget med Bæredygtighed, Event, Forbrug, Innovation, Klima, Miljø, Økologi